งานบุญประจำปี

งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพระปีใหม่ วัดเขาช่องกระจก ประจวบคีรีขันธ์

งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น จ.แพร่


งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

งานนมัสการรอยพระพุทธบาท (พลวง) เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี


งานสมโภชพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน


งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่

งานประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย


พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่นํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน


ประเพณีบวชนาคช้างบนหลังช้าง ของชาวกวยโบราณ จังหวัดสุรินทร์

งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา


งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์

งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี


งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำคลองลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา จังหวัดสระบุรี


ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรสาคร

งานประเพณีตักบาตรขนมครก จังหวัดสมุทรสงคราม


ประเพณีตานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก จังหวัดลําพูน

ประเพณีอุ้มพระดํานํ้า จังหวัดเพชรบูรณ์


งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม

งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ จังหวัดสมุทรสาคร


ประเพณีตักบาตรเทโว (ทั่วประเทศ)

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี


ประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางนํ้า) จังหวัดปทุมธานี

ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา


งาน ๑๒๘ ปี อัฏฐมีบูชา (การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า) จังหวัดนครปฐม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย