ให้ทานไฟ วัดศรีทวี (๕ ม.ค. ๒๕๖๕)

 watsritawee    23 ธ.ค. 2564

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญให้ทานไฟ ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : https://watsritawee.org


วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับประเพณีให้ทานไฟเช้าวันพรุ่งนี้


• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

• เมื่อเราพัฒนาตัวเอง เราก็ควรจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่มีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้น แต่กลายเป็นคนที่ยากยิ่งขึ้นที่จะมีความสุข

• พึงมอบการกระทำอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบคำพูดอันกอปรด้วยเมตตา พึงมอบความคิดอันกอปรด้วยเมตตา ... ด้วยความอ่อนน้อม

• น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี คบคนที่เท่ากันไม่เสื่อมในกาลไรๆ

• ผู้ที่อาศัยคำสอนของพระพุทธองค์สามารถสร้างที่พึ่งภายในให้เป็นเสมือนเกาะที่ไม่ว่าจะมีน้ำมากเพียงใดก็ไม่อาจท่วมถึงได้

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย