ขอเชิญร่วมทำบุญอุโบสถแก้ว วัดทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว นครสวรรค์

 panbee    11 ม.ค. 2565

เรียน ญาติธรรม
อุโบสถมิอาจสำเร็จสมบูรณ์ได้เลย ถ้าขาด "กระเบื้องมุงหลังคา" แม้เพียงแผ่นเดียวก็ได้อานิสงส์เท่ากับได้ทำอุโบสถทั้งหลัง ที่จะมาช่วยต่อช่วยเติมเสริมส่วนที่ขาดให้เต็มกันแดดกันฝน ซึ่งขณะนี้ทาง วัดทุ่งแม่น้ำน้อย ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำลังมุงหลังคา อุโบสถแก้วต้องใช้กระจกใส จึงขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมสายบุญ กองบุญละ 1,000 บาท หรือร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังศรัทธา
สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสมหวัง
สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ
ชื่อบัญชี วัดทุ่งแม่น้ำน้อย
เลขที่บัญชี 6060256635
( ธนาคารกรุงไทย )
หากท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อสอบถาม
ท่านมหาคนึง 093-258-3244
อานิสงส์การมุงหลังคาพระอุโบสถ
1.ส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค
2.จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
3.มีอำนาจ บารมี บริวารที่ดี
4.มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ
เหมือนดั่งมีหลังคากันแดด กันฝน ให้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
5.ไม่มีใครคิดปองร้าย ไม่ขาดแคลนปัจจัย 4
6.เกิดชาติไหน มีแต่คนนับหน้าถือตา
7.กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
********************************************************
อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ
1. ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ในชีวิตและครอบครัว เปรียบเสมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย
2. ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ
3. ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดเพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เช่นทำวัตร
สวดมนต์เช้าเย็น การบวชนาค การสวดปาฏิโมกข์การปวารณาเข้า-ออกพรรษารวมทั้งเป็นสถานที่มีประโชน์มากมาย
4. ก่อให้เกิดความสามัคคี ปองดองเพราะอุโบสถนอกจะเป็นที่ทำสังฆกรรมแล้วยังเป็นที่ทำกิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วม https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,757 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย