บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด
 เชิญทำบุญตักบาตร ฟังธรรม กับหลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ ณ บ้านอารีย์
 พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก แสดงธรรม ณ บ้านอารีย์ เชิญทุกท่านค่ะ
 ตรวจรักษา วินิจฉัยโรค จ่ายยา นวดรักษา กับแพทย์แผนตะวันออกฟรี ณ บ้านอารีย์
 ปฏิบัติธรรมตรุษจีน แบบเจโตวิมุติ 21-23 มกราคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ( ปางมารวิชัย ) หน้าตักกว้าง ๑๐.๒๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร
 ขอเชิญชวนเพื่อนสหธัมมิกทั้งหลาย มาปฏิบัติตามพระธัมม์วินัยกันเถิด
 มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านร่วมปฏิบัติภาวนา ต่อเนื่อง ๒ วัน ๑ คืน “ถือศีล ๘ และเนสัชชิก"”
 ปิดทอง ตัดหวาย สุโขทัย วัดสบู
 วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทองนนทบุรี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 ปฏิบัติธรรมตรุษจีน แบบเจโตวิมุติ 21-23 มกราคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่สำนักวิปัสสนาสัจธรรมเขาเขียว ต.บางพระ จ.ชลบุรี
 เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด
 ขอเชิญ ตรวจรายนามผู้รับหนังสือเสียงอานุภาพพระปริตรที่ควรสวดก่อนนอน
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการก่อสร้าง (หล่อ) พระประธานองค์ใหญ่
 บ้านอารีย์ เชิญชวนทุกท่านร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้น แบบสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์
 หล่อระฆังเสร็จแล้ว เชิญร่วมสร้างหอระฆัง ๒,๕๐๐ กองๆละ ๑๐๐ บาท
 เชิญร่วมสวดมนต์-ฟังธรรม จากโดยพระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน ณ บ้านอารีย์
 ปฏิบัติธรรมตรุษจีน แบบเจโตวิมุติ 21-23 มกราคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
เจริญพร ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย สร้างแท็งค์น้ำประจำสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
/////////////....................เททองหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ..........................////////////////////////
ขอเชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๕
 เชิญร่วมสร้างบุญกุศล สมทบทุนค่าทวงคืนที่ดินให้แก่วัดสวนม่วง
 เชิญท่านร่วมปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา ตามหลักที่กล่าวในพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1 ณ บ้านอารีย์
 ขอเชิญทอดผ้าป่า 13-15 เมษายน 2555 เพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับพระสงฆ์
 เจริญพร ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)
 ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างเมรุ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าคา
วัดบางพาน จ.สิงห์บุรี - ขอเชิญปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรีขอเชิญชวนเยาวชนบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์, กุฏิ,เวจกุฏี (ห้องน้ำ) ถวายวัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ขอเชิญทำบุญตักบาตรและฟังธรรมนั่งสมาธิกรรมฐาน
 เชิญร่วมพิธีนพเคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี
ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครื่องฟอกไตมอบให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผ่าตัดต้อกระจก (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ(150 ตัว) ถวายพระราชกุศล วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการผ่าตัดต้อกระจก ฟรี โดยมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด
ประชาสัมพันธ์ งานไถ่ชีวิต วัว – ควาย ประจำปี ๒๕๕๕ ปีที่ ๒๑
 ทำบุญส่งปีเก่ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการตักบาตร ฟังธรรม กับพระอาจารย์ประสพ การุณิโก และพระอาจารย์ปสันโน วันพฤหัสที่ 29 นี้ที่บ้านอารีย์จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย