“บุญปลดทุกข์ลดกรรม" ร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ถวายวัด

 phraedhammajak    9 มี.ค. 2565

“บุญปลดทุกข์ลดกรรม"
ร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ถวายวัด
ให้พระภิกษุสามเณรและฆราวาส..มีที่ปลดทุกข์
ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องสุขา พระกัมมัฏฐาน แพร่ธรรมจักร
เนื่องจากห้องน้ำ ห้องสุขาภายในสำนักสงฆ์ ไม่เพียงพอที่จะตอนรับพระภิกษุ สามเณร ที่มาปฏิบัติธรรม ทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร จึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างห้องสุขา ห้องน้ำเพิ่มเติม จึงได้ประกาศแจ้งข่าวบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างห้องสุขา ห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ สามเณร ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
ความคืบหน้าสร้างห้องสุขา


  3,420 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย