บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 "ตักบาตรในสวน" เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี (๔ มิ.ย. ๒๕๖๕)
 🌿🌿🌿#เรียนเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญ "เนื่องในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย"🌴🌴🌴
 🌿🌿🌿#เรียนเชิญร่วมสะสมเสบียงบุญ "เนื่องในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย"🌴🌴🌴
 มหาบุญมหากุศล บำเพ็ญบุญครบรอบวันอายุวัฒนมงคล "พระครูปทุมสราภิบาล"
 ด่วนเจ้าภาพถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ขาดแคลนอย่างหนัก
 ขอเชิญร่วมบุญบูรณะโบสถ์วัดไชยสถาน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กองล่ะ29บาท
  ขอเชิญ​ร่วม​ทำบุญ ไถ่ชีวิต โค - กระบือ
 บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕)
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างถนนเข้าวัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 15-5-65
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อบูรพาจารย์สายกรรมฐาน
 “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๗ พ.ค. ๒๕๖๕)
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างหอระฆัง
 ขอเชิญร่วมซือที่ดินถวาย วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก10เมตร สูง15เมตร ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรม บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ขนาดหน้าตัก10เมตร สูง15เมรต ณ สำนักสงฆ์พุทธธรรม บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 13-20/4/65
 ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินสำหรับจัดตั้งวัด ณ วัดสระแก้ว บ้านนาน้อย ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระประธานองค์ใหญ่ หน้าตัก 19 เมตร สูง 27 เมตร ณ.วัดโพธิ์ทองบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างถนน " สร้างทาง สร้างธรรม " วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ.ผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 บวชชี วัดป่า โกนผม ปลงผม อยู่วัดกรรมฐาน ช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2565 มีพ่อแม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอน
 ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ แกะสลัก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร
 “บุญปลดทุกข์ลดกรรม" ร่วมกันทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ถวายวัด
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดิน 6ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์ป่าใหญ่บ้านกระโพธิ์ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 "ตักบาตรในสวน" วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ (๒ เม.ย. ๒๕๖๕)
 บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปี 2565 พระกรรมฐาน พระป่า วัดป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)
 ขอบอกบุญหล่อพระพุทธรูปปูน เพื่อเป็นประธานลานธรรม
 ขอเชิญร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 10 เมตร วัดศรีบุญเรือง ม.10 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140. 9-17/4/65
 บวชสามเณรเพื่อเรียนต่อ ม.๑-ม.๖
 ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อโลงเย็นถวายวัด ณ วัดหนองแห้วพัฒนาราม หมู่ ๘ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัดเลย 42230
 ขอเชิญร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้่าตัก 10 เมตร วัดโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร 66130 12-20/3/65
 “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๕ มี.ค. ๒๕๖๕)
 ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕)
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เข้าวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา ชีวิตมีสุข วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วันเสาร์เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ๑ วันตามโครงการพุทธสาวกสาวิกา
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายคืนวัด วัดดอนแค อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและยาของโค,กระบือ ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะ รุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รูป
 หาเจ้าภาพสร้างห้องน้ำน้ำสุขาจำนวน 5 ห้อง
 ขอเชิญร่วมสมทบทุน หล่อพระองค์ปฐม หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร วันที่ ๑๓ - ๒๐ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
แจกหนังสือสวดมนต์
 ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ถวายวัดขาดแคลน ทั่วประเทศศรีลังกาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย