เชิญร่วมตักบาตรและฟังธรรม จากหลวงพ่อคำผอง ฐิตปุณฺโณ จากวัดป่าพิทักษ์ธรรม วันศุกร์นี้ ที่บ้านอารีย์

 นานา    29 ก.ย. 2554

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญมิ่งมิตรชาวอารีย์ ใส่บาตร และฟังธรรมจาก
หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุณฺโณ จากวัดป่าพิทักษ์ธรรม
เนื่องวันปิดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
๐๗.๐๐ น. ลงนามถวายพระพร/ ทำบุญตักบาตรหลวงพ่อคำผอง ฐิตปุณฺโณ
๑๐.๐๐ น. รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติ โดยพระวิทยากรจากวัดป่าพิทักษ์ธรรม นครราชสีมา
๑๗.๓๐น. ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน/ วิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ -ฟังธรรม จากหลวงพ่อคำผอง ฐิตปุณฺโณ
๒๐.๐๐ น. ร่วมกันตั้งจิตตภาวนาแผ่เมตตาเป็นพระราชกุศล ร่วมรืองเพลงสดุดีมหาราชา
คณะสงฆ์อนุโมทนา/ ประธานกล่าวปิดงาน

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมสร้างพลังความดีถวายแก่พ่อหลวงของปวงชนชาว
สอบถรามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,562 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย