เชิญร่วมฟังธรรม จากท่านเจ้าคุณอลงกต และถวายสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย และเด็ก

 นานา    28 ก.ย. 2554

วันพฤหัสที่ ๒๙ กันยายน นี้บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมบริจาคแพมเพิร์สผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ และร่วมฟังการแสดงธรรมจากท่านเจ้าคุณอลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ
ด้วยเวลานี้วัดพระบาทน้ำพุมีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้แพมเิพิรส์ เพื่อความสอาด ความสะดวก แก่ผู้ป่วย ...
หากเราไม่ช่วยเขา ใครเล่าจะช่วย ?
แล้วเขาจะอยู่กันอย่างไร?
สำหรับรายละเอียดกิจกรรมทั้งวันดังนี้ค่ะ
๐๗.๐๐ น. ลงนามถวายพระพร/ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๑๐.๐๐ น. รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติ โดยพระอาจารย์วิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมนัสฯ
๑๗.๓๐น. ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน/ วิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
๑๘.๐๐ น. ฟังธรรม และถวายสิ่งของจำเป็น แด่ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
๒๐.๐๐ น. ร่วมกันตั้งจิตตภาวนาแผ่เมตตาเป็นพระราชกุศล/ จบวันที่ ๖

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมสร้างพลังความดีวายแก่พ่อหลวงของปวงไทย และช่วยเหลือคนป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ จึงจำเป็นต้องใช้แพมเิพิรส์ จำนวนมาก และยังขาดแคลนอยู่
สอบถามเพิ่มเติม ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,652 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย