ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วันที่ 22-23 ต.ค.2554

 ตัวแทนวัดแสงแก้วโพธิญาณ  

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

วัดแสงแก้วโพธิญาณ ประจำปี 2554
เพื่อหาทุนสร้างหอพระแก้วไม้สัก ร่วมสมทบทุนสร้างพระวิหารหลวง
สร้างกุฏิกรรมฐาน 40 ห้อง สร้างศาลาเอกนกประสงค์ โรงครัว โรงทาน
ตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
และสร้างรูปหล่อพระพุทธรูป พระอริยสาวก ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์สายครูบาศรีวิชัย

ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มคิดสร้างวัดใหม่ขึ้นมา คือ “วัดแสงแก้วโพธิญาณ” ตั้งอยู่ ณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นพุทธสถาน เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนของชนชาวไทย ท่านครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านป่าตึงงามใน พ.ศ. 2549 ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค เมื่อศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธาและผู้ที่นับถือท่านครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ทราบข่าวการสร้างวัด ได้แสดงความจำนงในการร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดเป็นจำนวนมาก

และขณะนี้ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณได้มีการจัดสร้างศาสนวัตถุในวัดต่าง ๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย จึงได้กำหนดการจัดงานบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 ขึ้น ภายในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อหาทุนสร้างหอพระแก้วไม้สัก พระวิหารหลวง สร้างกุฏิกรรมฐาน 40 ห้อง สร้างศาลาเอกนกประสงค์ โรงครัว โรงทาน ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยและสร้างรูปหล่อพระพุทธรูป พระอริยสาวก ครูบาอาจารย์ และลูกศิษย์สายครูบาศรีวิชัย

กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2554 (วันแรม 10 ค่ำ เดือน 11)
ช่วงเช้า
07.00 น. ทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณร กรวดน้ำรับพร
09.00 น. ตกแต่งดาองค์กฐินและเครื่องไทยทาน
ช่วงบ่าย
13.00 น. สมโภชน์องค์กฐิน หล่อพระพุทธรูป พระอริยสาวก ครูบาอาจารย์ และลูกศิษย์สายครูบาศรีวิชัย
ช่วงเย็น
19.00 น. ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน
ช่วงกลางคืน
พบกับคณะตลกก่อนบ่ายคลายเครียด นำทีมโดย เป็ด เชิญยิ้ม


วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (วันแรม 11 ค่ำ เดือน 11)
ช่วงเช้า
07.00 น. ทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณร กรวดน้ำรับพร
09.00 น. แห่องค์กฐิน
10.00 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
ช่วงบ่าย
13.00 น. พิธีทอดผ้ากฐินทาน
14.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร
ช่วงกลางคืน
พบกับ นักร้องเพลงตลกคำเมืองดังตลอดกาล วิฑูรย์ ใจพรหม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนานเทอญ

***ผู้ที่มาร่วมงานกฐินในวันและเวลาดังกล่าว จะได้รับเหรียญนั่งพาน ด้วยเมตตาจากครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
ท่านละ 1 เหรียญ ฟรี...***

ติดต่อสอบถาม

วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โทร. 085-614-3764 , 081-034-4309 แฟ็กซ์. 053-163-302
ร่วมทำบุญผ่านบัญชี
- ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา แม่สรวย เชียงราย ชื่อบัญชี : พระอริยชาติ อุ่นต๊ะ เลขที่บัญชี : 511-039-1389
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวียงป่าเป้า ชื่อบัญชี : พระอริยชาติ อุ่นต๊ะ เลขที่บัญชี : 545-245-3011
หมายเหตุ :
- ท่านใดที่ต้องการซองกฐินเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับวัดแสงแก้วโพธิญาณ แจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับ โทร.085-614-3764
- ท่านสามารถส่งแผ่นทองร่วมหล่อพระมาได้ที่
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
- ใครมีความประสงค์จะตั้งโรงทาน ติดต่อได้ที่ หลวงพี่อ้ำ โทร.089-262-4973
รูปหล่อพระที่จะสร้างมีดังนี้
1. พระนาคปรก
2. พระสิวลี สูง 174 ซม.
3. พระสังกัจจายน์ ยืน
4. ครูบาเจ้าอภิชัย(ขาวปี) วัดพระพุืทธบาทผาหนาม
5. ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
6. ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย
7. ครูบาสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
8. ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง
9. ครูบาพรหมา พฺรหมฺจกฺโก วัดพระพุทบาทตากผ้า
10. ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ำบ่อหลวง
11. ครูบาคำแสน คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล
12. ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอก
13. ครูบาดวงดี สุภทฺโท วัดท่าจำปี
14. ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
15. ครุบาหล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง
16. ครุบาอิน อินโท วัดทุ่งปุย
17. ครูบาอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย
18. ครูบาสม โอภาโส วัดศาลาโป่งกว๋าว
19. ครูบาอินตา ธนกฺขนฺโธ วัดวังทอง
20. ครูบาอินตา อินฺทปัญฺโญ วัดห้วยไซ
21. ครูบาบุญทืม พรหมเสนโน วัดจามเทวี
22.ครูบาโสภา (เถิ้ม) วัดแสนฝาง
23. ครูบากองแก้ว ญาณวิชโย วัดต้นยางหลวง
24. ครูบาศรีนวล ญาณสิริ วัดเจริญเมือง
25. ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม
26. ครููบาคำหล้า สังวโร สำนักสงฆ์ห้วยขุนสวด
27. ครูบาหลวง ศรีวิราช วชิรปัญญา วัดศรีโคมคำ
28. พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง
29. หลวงปู่ดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต
30. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์
31. ครูบาจันทร์ติ๊บ ญาณวิลาโส วัดชัยชนะ

ที่มา : http://www.watsangkaew.com/read.php?tid-360.html

3,629


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย