บ้านอารีย์เชิญท่านกราบนมัสการและร่วมฟังธรรมบรรยาย จากพระอาจารย์มานพ อุปสโม

 นานา     17 ต.ค. 2554

บ้านอารีย์เชิญท่านกราบนมัสการและร่วมฟังธรรมบรรยาย จาก
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 นี้ ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
พระอาจารย์มานพ เป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนา
จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ

คติธรรมคำสอน
ความทุกข์ของบุคคลเรานั้น มีอยู่ด้วยกัน ๒ อย่าง คือ ทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ ถ้าเป็นความทุกข์เกิดขึ้นทางกายจะต้องแก้ไขด้วยการบำบัด แก้ไขกันตามสถานการณ์
ส่วนทุกข์ทางใจ ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจในทุกข์ให้ถ่องแท้ เพราะการที่จะดับทุกข์ทางใจ จะต้องเข้าใจเรื่องของใจของตัวเราเองก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของใจ ไม่รู้จักใจ ตอนใจเป็นทุกข์ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ เวลาดับก็ต้องดับที่ใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ หรือ www.baanaree.net3,756


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย