ร่วมสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าสักธรรมพิทักษ์มงคล จ.พะเยา

 Numfon  

วัดป่าสักธรรมพิทักษ์มงคลเ็ป็นวันที่อยู่ระหว่างหลายๆหมู่บ้าน ทางไปภูชี้ฟ้า
ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
ชาวบ้านได้มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้้นเพื่อที่จะได้เป็นที่พัก
ปฏิบัตธรรมของพระสงฆ์เวลามีการทำบุญขึ้นในวัด
เพราะทุกครั้งต้องทำในที่โล่งแจ้งโดยการกางเต้นท์
ตอนนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยอีกมากเลยบอกบุญมาทางเว็บบอร์ดนี้
ขออนุโมทนาบุญท่านทั้งหลายน้อมจิตช่วยกันสร้างศาลาการเปรียญนี้
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ติดต่อมาทางวัดโดยตรงที่ วัดป่าสักธรรมพิทักษ์มงคล ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
เบอร์โทรติดต่อเจ้าอาวาสพัชรจิตตวังโส 0871916427


ร่วมกันทำบุญเพื่อวัดในชนบทที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองกันนะค่ะ
^_______^ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,658


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย