งานมหากฐินทาน เพื่อสร้างเสาเข็มรองรับฐานองค์พระ หน้าตัก 19 เมตร 23 ตุลาคม

 s    16 ต.ค. 2554

วัดหน้าวัวใหม่ ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นได้จัดงานมหากฐินทานสามัคคีประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อสร้างเสาเข็มรองรับฐานองค์พระพุทธมหาชนกมุนีศรีสรรเพชญ์ หน้าตัก 19 เมตร สูง 32 เมตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยทางวัดและกรรมการวัดได้จัดทำมหากฐินทานสามัคคีเป็นจำนวน 98 กอง กองละ 9,999 บาท ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554

นอกจากงานบุญทอดกฐินใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ อีก 1 งานที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนก็คืองานเททองหล่อพระประธานปางจักรพรรดิองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 19 เมตร สูง 32 เมตร ซึ่งเป็นการเททองหล่อด้วยโลหะทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สำนักปฏิบัติพระกรมฐานมหาราชธรรมมาราม ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554

ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระองค์ใหญ่ สามารถติดต่อไปได้ที่วัดหน้าวัวใหม่ เบอร์ 089-7617111, 086-1308434, 081-4407778, 081-3500675 และ 086-3878484 หรือทำบุญผ่านการโอนเงินเข้าเลขที่บัญชีออมทรัพย์ 020041355320 ชื่อบัญชี กองทุนวัดเสนาสนารามเพื่อสร้างวัดมหาราช ธนาคารออมสิน สาขามหาราช หรือส่งทางธนาณัติที่ ปณ.มหาราช วัดมหาราชธรรมราม (วัดหน้าวัวใหม่) เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลเจ้าปลุก อ.มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,698 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย