กฐินสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียรและร่วมพิธียกฉัตรพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 s     13 ต.ค. 2554

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี2554
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียร วิริโย ทอดถวายและร่วมพิธียกฉัตรพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือจ.อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

เนื่องด้วยวัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นวัดที่หลวงปู่เพียร วิริโย อยู่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาตลอดจนละสังขาร เมื่อเดือนมิถุนายน2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียร วิริโย เพื่อเป็นธรรมสถานเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุ อัฐบริขาร หนังสือหลักธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงของหลวงปู่ให้พุทธศาสนิกชน กัลยาณมิตรและญาติธรรมได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนธรรมปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติสมาธิปัญญา ในการสร้างต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้กราบนมัสการพระครูบาอาจารย์ ขอเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี 2554 เพื่อรวบรวมปัจจัย จากกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา ทอดถวายสมทบเป็นทุนในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียร วิริโย ให้เป็นศรีสง่าแห่งบารมีธรรมสืบไป

โดยในพิธี มีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12

เวลา 13.00 น. - ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ศาลาวัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เวลา 17.00 น. - พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

- ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

เวลา 07.00 น. - ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 09.00 น. - พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี และเครื่องบริวารกฐิน ประธานสงฆ์แสดงอนุโมทนากถาธรรม “ ผลานิสงส์การทำบุญกฐิน”

- พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา ปะพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่กัลยาณสาธุชน

เวลา 10.00 น. - พิธียกฉัตรพระเจดีย์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุและอัฐิธาตุพ่อ-แม่ ครูบาอาจารย์

จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่หน่วยการเงินงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ ชั้น2 โทร0-4336-3295 หรือ ฝากโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่631-0-08205-9ชื่อบัญชี “กฐินคณะแพทยศาสตร์ปี2554” และกรุณาส่งสำเนาใบนำฝากโอนเงินทางโทรสาร 0-4336-3319 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร หัวหน้างานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4336-3292 ,08-9417-7410

การเดินทางจัดเป็น2กลุ่มคือ

*วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2554 ออกเดินทาง เวลา 09.00 น. และ 14.30 น. เพื่อตั้งองค์กฐิน ( ค้างคืนที่วัด )

*วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 ออกเดินทางเวลา 05.00 ร่วมตักบาตรถวายถัตตาหารเช้า และ 06 .00 น. เพื่อไปร่วมพิธีถวาย ผ้ากฐินสามัคคี

* ผู้สนใจร่วมเดินทาง สำรองที่นั่งได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ คุณอุษณี แค้วนน้อย,คุณอรอุมา ปุ้งมา,คุณอนงค์ บุญผิว

โทร 0-4336-3131 , 0-4336-3344


ที่มา : http://www.md.kku.ac.th/med/th/read_news.php?id_news=AAAAJE

3,726


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย