เชิญท่านร่วมปฏิบัติภาวนา ๑ วันล่างใจใสสะอาด นำโดยพระอธิการอเนก เตชวโร ประธานมูลนิธิหลวงพ่อเทียน

 นานา    27 ก.ย. 2554

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียนตลอดวัน แนะนำโดย พระอธิการอเนก เตชวโร ประธานมูลนิธิหลวงพ่อเทียน
๑ วันล้างใจกันให่ใสสะอาด
๐๗.๐๐ น. ลงนามถวายพระพร/ ทำบุญตักบาตรพระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ.สงขลา
๑๐.๐๐ น. รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติ โดยพระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม
๑๗.๓๐น. ชมนิทรรศการพ่อของแผ่นดิน/ วิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ
๑๘.๐๐ น. ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมแนวหลวงพ่อเทียน นำโดย พระอธิการอเนก เตชวโร
ผู้เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อเทียน
๒๐.๐๐ น. ร่วมกันตั้งจิตตภาวนาแผ่เมตตาเป็นพระราชกุศล/ จบวันที่ ๕

สอบถามรายละเอียดเพิ้มเติม 02 6197474 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย