คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 แมงปอหลงลม    

ในปัจจุบัน จะพบเห็นพระภิกษุสามเณรเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้ำตก ภูเขา ทะเล เป็นต้น ท่านคิดว่าการไปสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความเหมาะสมกับสมณสารูปมากน้อยเพียงใด   

ไม่มีข้อห้ามใดครับ การไปก็ต้องดูที่การกระทำ แม้นอยู่ในวัดแล้ววัตรปฏิบัติไม่งามก็ไม่ดี แม้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะโดยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดี แต่วัตรปฏิบัติยังคงดีอยู่ก็ไม่ว่ากัน เราต้องยอมรับความจริงในโลกปัจจุบันเพราะถ้าพระได้แต่นั่งหลับตาแล้วสอนโยมคงลำบาก สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น (แต่คงไม่ต้องถึงขั้นลงมือทำน่ะในสิ่งที่ไม่ดี)


• ความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ

• ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 10 Min.Meditation Music for Positive Energy - GUARANTEED Find Inner Peace within 10 Min.

• Calming Sanctuary - Sounds Of Nature (Official Audio)

• เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย