การท่อง นโม กับคาถาชินบัญชร

     

ผมมีข้อสงสัยเรื่องการท่อง นโม
ต้องขอบอกก่อนนะครับ พอดีผมเพิ่งจะหัดท่องบทสวดมนต์ ใช้คำผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับ
แบบว่าผมสงสัยในการสวดมนต์ในหลายๆ บทสวด ที่ผมเจอตามเว็บ เราท่อง นโม ครั้งเดียว หรือว่าต้องท่อง
ตามก่อนบทสวดนั้นครับ
อีกเรื่อง เกี่ยวกับคาถาชินบัญชร ในท่อนที่ 6 เกสะโต ปิฏฐิภา ... บางเว็บเป็น เกสะเต ปิฏฐิภา...
แบบไหนถูกเหรอครับ
สวัสดีครับ คุณกฤษฎา

การสวดมนต์ทุกครั้ง ตั้งนโมครั้งเดียว จากนั้นก็สวดบทต่อๆไปได้เลย ไม่ต้องตั้งนโมใหม่

ยกเว้นเราทำพิธีและเริ่มขั้นตอนใหม่

ในคาถาชินบัญชร ผมใช้เกสะโตครับ


ตอบคุณกฤษฎาค่ะ

ในฐานะที่เคยท่องเป็นประจำทุกวัน วิสัชนาดังนี้ค่ะ

ก่อนสวดมนต์ที่เป็นมงคลทั้งหลายนั้น ผู้สวดควรจะทราบความหมาย
ของแต่ละบท เพื่อให้เข้าใจ และจิตได้รำลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นมงคลในขณะที่
สวดด้วยนะคะ เป็นการเพิ่มศรัทธา จิตจะได้อิ่มเอิบ เกิดปิติได้ด้วยนะค่ะ

ก่อนการสวดมนต์อันที่เป็นมงคลนั้น เริ่มจาก..คำบูชาพระรัตนตรัย..
(เพราะคำสวดที่หลวงปู่โตเขียนขึ้นนี้ ก็ด้วยศรัทธาในพระศาสดาและพระ
อริยะเจ้า เทพเทวดา ทั้งหลายที่เป็นผู้ได้รับรสแห่งพระธรรมของพระศาสดา
ให้มาปกปักษ์รักษาผู้สวด)

@ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

พุทธัง ภะคะวะตา อะภิวาเทมิ
(ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)

***กราบ***

@ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
(พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม)

***กราบ****

@ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโน สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์)

***กราบ****

จากนั้น ก็สวดบูชานอบน้อมพระศาสดา ...3 จบ
(เป็นการระลึกขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
องค์พระศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย)

@ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

***กราบ 3 ครั้ง***

จากนั้นก็ท่องบทสวดชินบัญชร นะค่ะ
(อยากจะให้หาหนังสือบทสวดที่มีคำแปลประกอบด้วยนะคะ ..ตั้งข้อสังเกตว่า
ปัจจุบัน ได้มีการพิมพ์ซ้ำจากผู้ที่มีศรัทธาแจกจ่ายกันมาก การตรวจสอบ
คำสวดจากต้นฉบับ ก็จะมีผิดเพี้ยนไปบางคำนะค่ะ ..ก็อย่างที่คุณเจอนี่หละ
แล้วยังมีประกอบคำไวยกรศัพท์บาลีที่ถูกต้องด้วย)

อย่างคำที่คุณถาม ดิฉันได้ดูจากหนังสือบทสวดที่มีพระตรวจสอบแล้ว
ทั้งให้ถูกไวยกรศัพท์บาลีด้วย จะเป็น "เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง.."


****แนะนำอีกเรื่องนะคะ **ถ้าหากจะสวดมนต์ ขอแนะให้สวดคาถา(ธรรม)
ที่เป็นพุทธพจน์ ซึ่งเป็นมงคลที่สุดค่ะ เป็นคาถาที่ตรัสจากพระโอษฐ์ ซึ่งมี
บันทึกไว้ เรียกว่า "คาถาธรรมบท" ลองหาอ่านนะคะ

อ้อ..แล้วอย่าลืมแผ่เมตตา หลังสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะ

เจริญในธรรมค่ะ
เป็น เกสโต ปิฏฐิภาคสฺมึ
ณ ส่วนหลัง แต่ (เส้น) ผม (น่าจะเป็นท้ายทอย หรือปล่าว)
หรือจากเส้นลงมา ส่วนหลัง ตรง ตรง นี้ ขออ้าง ....
..... ท่อนนักพูด
...... เต กับ โต แม้จะเป็นครุ เหมือนกัน แต่ก็ต่างความกัน (สฺมา สฺมึ)

เกส เส้นผม+โต (โต เป็นบัญจมีวิภัตติ ในความหมายว่า จาก จากตรงนั้น)
 4,149 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย