การท่อง นโม กับคาถาชินบัญชร

   

ผมมีข้อสงสัยเรื่องการท่อง นโม
ต้องขอบอกก่อนนะครับ พอดีผมเพิ่งจะหัดท่องบทสวดมนต์ ใช้คำผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับ
แบบว่าผมสงสัยในการสวดมนต์ในหลายๆ บทสวด ที่ผมเจอตามเว็บ เราท่อง นโม ครั้งเดียว หรือว่าต้องท่อง
ตามก่อนบทสวดนั้นครับ
อีกเรื่อง เกี่ยวกับคาถาชินบัญชร ในท่อนที่ 6 เกสะโต ปิฏฐิภา ... บางเว็บเป็น เกสะเต ปิฏฐิภา...
แบบไหนถูกเหรอครับ


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 13

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

• ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆ

• คำพูดยังไงให้ภูมิปัญญาดอกบัว ๔ เหล่าเข้าใจ "อุเบกขา"
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย