บทเรียนท้าวเทวฑัต บิดเบือน ออกกฎหมู่ ผิดแปลกจากพระธรรมคำสอน

     

เป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่ มีบารมีมากน้อยแค่ไหน เป็นที่รักของหมู่ชนในโลกมากพอหรือยัง ถ้าเป็นไทยแท้ก็ดี ไป ไม่ใช่อาจคิดหนัก
อ่านไม่รู้เรื่องแฮะ ต้องการสื่อความหมายอะไรไทยแท้มันไปเกี่ยวกับอะไรกับเทวทัต งง


"ชงเอง กินเอง" = "จิตปรุงแต่งอารมณ์"

อ่านไม่เข้าใจเหมือนกันจ้า...


ไม่เข้าใจหมือนกันครับ
อะไรก็ช่างดีก็ช่างเลวก็ช่างแต่ช่วยอธิบายหน่อย


มิใช่รื้อฟื้นยืนยันธรรมแท้ของพระพุทธองค์เหรอครับ เพราะมีผู้บิดเบือนธรรมแท้ของพระพุทธองค์ให้เลือนลางเต็มที


..ด้วยสติปัญญาแห่งการหลุดพ้นคือกิจ ประสานรอยร้าวแห่งแว่นส่องธรรม กระทำที่เร้นให้แจ้ง ฉายที่ลับให้กระจ่าง คงไว้ซึ่งเวลาแห่งกาลอันควร...


 3,840 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย