ภัยของศาสนา

     

ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
ภัยของศาสนา ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ

มีเยอะจ้า...ตอนนี้...เวลานี้ี้..กำลังเอาพระไม่ได้บวชมานั่งชุมนุมประท้วงอยู่จ้า

กำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ....อะ อะ อะ อะ

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"


ฝากเวปครับ www.mahaphotitaam.com

เริญในธรรม


ผู้ใดรักษาศีลเพราะเห็นว่าเป็นข้อบังคับ ผู้นั้นจะเป็นทุกข์และบาปเพราะรักษาศีลเปล่าๆตอนนี้...เวลานี้ี้..กำลังเอาพระไม่ได้บวชมานั่งชุมนุมประท้วงอยู่จ้า

กำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ....อะ อะ อะ อะ

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

123... - 117.47.88.159 [2 มิ.ย. 2551 12:07 น.] คำตอบที่ 1เห็นด้วยกับคุณ 123 ... ครับ

คนที่บอกว่าถือ ศึล 8 ไม่น่าคิดอย่างนี้ พูดอย่างนี้ ทำอย่างนี้

:)


ภัยของศาสนา

ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ

โดย : นิดหน่อย [202.47.240.6] 2 มิ.ย. 2551 10:56 น.

พุทธบริษัทในศาสนานี้ ดูข้างนอกมองข้างนอก ผมขนเล็บฟันหนัง-ประมาทเข้าออกในรู้ทวารทั้งหก(โลกะวัชชะ)สร้างกำแพงอัตตาใส่ตน
(กาไม่ร้องเสียงกา-ไปเรียนเสียงตู่เหว่ามาให้พุทธบริษัทท่องจำ)
วันนี้ไปเจอคำนี้...

"สมัยโบราณ เค้าใช้ "ขี้" ไล่ม็อบ ไม่มีใครเจ็บและตาย"

เค้าว่ามีในพระไตรปิฏก เรื่องใช้อึปราบการชุมนุม

ใครเคยอ่านเจอบ้าง อยู่เล่มไหนจ๊ะ....ตอบด้วยจ้า...อะ อะ อะ อะ


ภัยของศาสนา ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ

มีเยอะจ้า...ตอนนี้...เวลานี้ี้..กำลังเอาพระไม่ได้บวชมานั่งชุมนุมประท้วงอยู่จ้า

กำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ....อะ อะ อะ อะ

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

123... - 117.47.88.159 [2 มิ.ย. 2551 12:07 น.] คำตอบที่ 1วันนี้ไปเจอคำนี้...

"สมัยโบราณ เค้าใช้ "ขี้" ไล่ม็อบ ไม่มีใครเจ็บและตาย"

เค้าว่ามีในพระไตรปิฏก เรื่องใช้อึปราบการชุมนุม

ใครเคยอ่านเจอบ้าง อยู่เล่มไหนจ๊ะ....ตอบด้วยจ้า...อะ อะ อะ อะ

123... - 117.47.88.159 [2 มิ.ย. 2551 17:52 น.] คำตอบที่ 6


ท่าน 123 ขอรับ

ไฟกำลังไหม้บ้านท่านแล้วขอรับ อย่าเพิ่งไปมุงดูไฟไหม้นอกบ้านเลยขอรับ ดับไฟในบ้านก่อนเถิดขอรับ ... สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสติ ...จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์นะขอร้บ


ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่กระผมด้วยขอรับ ที่ได้ล่วงเกิน(แม้จะเป็นด้วยเจตนาดีก็ตาม)

ท่าน 123 ขอรับ

ไฟกำลังไหม้บ้านท่านแล้วขอรับ อย่าเพิ่งไปมุงดูไฟไหม้นอกบ้านเลยขอรับ ดับไฟในบ้านก่อนเถิดขอรับ ... สัมมาทิฏฐิ ... สัมมาสติ ...จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์นะขอร้บ

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่กระผมด้วยขอรับ ที่ได้ล่วงเกิน(แม้จะเป็นด้วยเจตนาดีก็ตาม)

สุ - 118.172.28.245 [3 มิ.ย. 2551 06:40 น.] คำตอบที่ 7

ถูกต้องแล้วคร๊าบ.....ขอบคุณ...คุณสุ...ที่หวังดีนะคร๊าบ.....

แค่มอง...แค่ฟัง...แค่่ดู...เขาเหล่านั้น....ความเล่าร้อนก็เข้าสู่ใจ ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับ
นั่งกรรมฐาน...ต้องชำระนิวรณ์ธรรมอยู่เกือบห้านาที กว่าจิตจะเข้าที่ กว่าจะขจัดนืวรณ์ได้

ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้....แนะนำด้วยคร๊าบ....ขอบคุณคร๊าบ....อะ อะ อะ อะ


เครื่องชำระนิวรณ์ ไปถามสำนักแถวๆบึงกุ่ม หรือโรงเรียนผู้นำ แถวเมืองกาน
เค้ารู้จักดี ตอนนี้กำลังสร้างรัฐอิสระ แล้วจะสถาปนาตนเองเป็น
พระศรีอาริยเมตตรัย


เครื่องชำระนิวรณ์ ไปถามสำนักแถวๆบึงกุ่ม หรือโรงเรียนผู้นำ แถวเมืองกาน
เค้ารู้จักดี ตอนนี้กำลังสร้างรัฐอิสระ แล้วจะสถาปนาตนเองเป็น
พระศรีอาริยเมตตรัย

.. - 125.24.5.66 [3 มิ.ย. 2551 11:22 น.] คำตอบที่ 9

คงไม่ถามหลอกจ้า...เพราะรู้ว่า...บารมีนี้มีสีดำ....ทำความชั่วเป็นปรกติ...อะ อะ อะ อะ

ทำแล้วมีความสุขด้วยนะ...คนพวกนี้....เพราะต้นตอวิญญาณมีสารพิษ....อะ อะ อะ อะ

สรุป...ทางใครทางมันละกันนะ...อะ อะ อะ อะ


ศาสนาที่มีภัย คงไม่ใช่ศาสนา

ที่คิดว่าศาสนามีภัย เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนา


mor - 203.113.119.218 [3 มิ.ย. 2551 13:49 น.] คำตอบที่ 11

ถูกต้องนะคร๊าบ....ผู้น้อยขอคารวะในความเห็นนี้....อะ อะ อะ อะ


ภัยของศาสนานั้น มีทั้งภายนอกและภายใน

ภายนอกคือ ลัทธิต่างศาสนา ลัทธิการเมือง
ภายในคือ พุทธบริษัททั้งสี่

ภายนอกนั้นไม่เท่าไร แต่ภายในนั้นระวังรักษายาก
เหตุนี้พระพุทธองค์ จึงทรงตรัสว่า "เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสสอนไว้ จะเป็นศาสดาของพวกเธอ"

เหตุใดพระองค์จึงว่า ศาสนาพระองค์จะมีอันตรายก็เพราะพุทธบริษัทสี่
เพราะว่า ในอนาคต พุทธบริษัททั้งสี่ จะไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา

เหตุนี้ การลบล้างพระวินัย การลบล้างธรรมย่อมเกิดขึ้น
"การบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ
เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้ว" ก็ตามมา

เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันว่า ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก เอาชนะกันด้วยวาทะ สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น สามารถมองเห็นได้ไม่ยาก สำหรับท่านผู้มีปัญญา

"ธรรมวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมาก เลี้ยงยาก ยากใหญ่
ธรรมวินัยนั้น ไม่ใช่ของเรา ตถาคต"

"ธรรมวินัยใดเป็นไปเพื่อสันโดษ สงบ สำรวม เกื้อกูลแก่หมู่ชนโดยมาก
ธรรมวินัยนั้น เป็นของเรา ตถาคต"

เจริญธรรมสาธุ มิตรตัวน้อย- 202.6.107.51 [3 มิ.ย. 2551 14:56 น.] คำตอบที่ 13

..............................
โยคา เว ชายเต ภูริ
อโยคา ภูริสงฺขโย
เอตํ เทฺวธาปถํ ตฺวา
ภวาย วิภวาย จ
ตถตฺตานํ นิเวเสยฺย
ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ
แปลว่า ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะ
ประกอบ, เสื่อมสิ้นไปก็เพราะไม่ประกอบ,
รู้ทางทั้งสองของความเกิด ความเสื่อม
แห่งปัญญาแล้ว. ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วย
ประการใด ก็พึงตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความรู้เกิดปัญญา สาธุ...

ขอขอบพระคุณค่ะ


อ่านได้ความเห็นของผู้มีปัญญาหลายๆท่าน ตาสว่างขึ้นมากขอรับ
ขอน้อมนำในธรรมที่ทุกท่านได้แสดงไว้ไปปฏิบัติครับ
ขอคารวะในความเห็นของทุกท่านครับ


จริงหรอที่ไม่ใช่พระจริง ถ้าเป็นอย่างนั้นหน่วยงานหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา ต้องเข้าไปพร้อมสื่อเพื่อดำเนินการสอบถามว่าเป็นพระลูกวัดไหน เพื่อตรวจดูในพระวินัยว่าการกระทำอย่างนี้ผิดพระวินัยหรือไม่แล้วควรจัดการยังงัยตามพระวินัย หรือถ้าเป็นบุคคลปลอมแปลงจะผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่ในข้อหาหลอกลวงประชาชน หรือข้อหาบ่อนทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ เรื่องนี้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลด้วยเพราะอาจจะกลายเป็นภาพที่ทำให้ประชาชนมองคณะสงฆ์ผิด และเสื่อมความเลื่อมใสลง เรื่องนี้ถ้าหน่วยงานเข้าไปจัดการแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณะสงฆ์และความเข้าใจในวัตถุประสงค์การชุมนุมประชาชนมากขึ้นด้วย กิจนี้มีประโยชน์ เป็นกำลังใจให้จ้ะ สู้ สู้ เพื่อ ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เราต้องร่วมกันเพื่อกันสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือปลอมแปลงต่อคนไทยและพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์


ยิ้มสู้


ที่ว่าเป็นมารศาสนา ท่านคงหมายถึงสันติอโศกกระมัง ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นมารศาสนาอย่างไร(ทราบเล็กน้อยว่าเคยมีกรณีคล้ายสัทธรรมปฎิรูป แต่จำรายละเอียดไม่ได้ ใครทราบกรุณาสงเคราะห็ข้อมูลด้วยครับ) ที่ว่ากำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ ช่วยชี้แจงครับเเพราะไม่ทราบจริงๆ เพราะผมไปร่วมชุมนุมเพื่อปกป้องผู้ประพฤติธรรม(เสียสละเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ไม่เท่าทันข่าวสารให้ได้รู้ แต่มีผู้ไม่ชอบติดตามข่าวสาร แต่ชอบแสดงความเห็น ไม่ชอบวิเคราะห์แต่ชอบวิจารณ์ จึงเป็นที่มาของวิกฤติทางปัญญาในสังคมขณะนี้ ถ้าเราไม่ทันต่อข่าวสารสมควรมีผู้นำทางปัญญาชี้แจงเพื่อให้ได้ความกระจ่างจึงค่อยปลงใจเชื่อตามหลักกาลามสูตรจริงไหมครับ ขออภัยที่ใช้ภาษาเช่นนี้นะครับ เนื่องจากประเด็นนี้สำคัญทั้งต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองของชาติที่ต้องปกป้องสถาบันหลักของชาติ ส่วนฐานะผู้ประพฤติธรรมยิ่งต้องตระหนักในท่าทีที่ถูกต้องที่ชาวพุทธควรสำเหนียก และทำความเห็นให้ตรงสมกับความเป็นผู้แสวงปัญญา เพราะส่วนใหญ่แล้วมักลอยตัวหนีปัญหา บ้างว่าเดินสายกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด บ้างว่าใช้หลักอุเบกขาซึ่งไม่น่าจะเป็นท่าทีที่ถูกนะครับ)บังเอิญไม่ได้ฟังช่วงที่คุณเจ้าของกระทู้อ้างถึง ผมอ้างถึงกรณีที่ว่ากำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนนะครับที่ว่าไม่ได้ฟัง แต่กรณีการไปร่วมชุมนุมเป็นความเห็นส่่่วนตัวครับ เคารพสิทธิทุกท่านเพียงแต่คิดว่าท่านควรชี้แจงเรื่องที่อ้างถึงครับ มิฉะนั้นก็เป็นการตีกินดื้อๆ คนถูกตำหนิก็ถูกตำหนิฟรีแล้วเป็นการไปเพิ่มความเกลียดชังให้ผู้อื่น เขาอาจกำลังประพฤติธรรมอยู่นะครับ ท่านต่างหากอาจประพฤติวจีทุจริตและมโนทุจริต กราบขออภัยครับถ้าล่วงเกินไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าอะไรนะครับ


มีเยอะจ้า...ตอนนี้...เวลานี้ี้..กำลังเอาพระไม่ได้บวชมานั่งชุมนุมประท้วงอยู่จ้า

กำลังพูดเบี่ยงเบนคำสอนทุกรูปแบบ เชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ....อะ อะ อะ อะ

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

123... - 117.47.88.159 [2 มิ.ย. 2551 12:07 น.] คำตอบที่ 1

เสียใจด้วยจ้า...ที่ตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้อัดเทปหลักฐานจากการถ่ายทอดสดทางทีวีไว้ ในวันเวลาที่ปรากฏ ตอนโพสบอกให้ไปดู....จึงต้องยกประโยชน์ให้จำเลยไปจ้า...
ถ้าคุณมีเทปตอนนั้นกรุณาเอามาเปิด แล้วจะชี้ให้ดูว่าคำสอนไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอย่างไร แต่อย่างน้อยก็มีท่านนี้ ที่คลุกคลีอยู่กับพระธรรมมาเนิ่นนาน ภูวนารถ - 202.149.25.225 [2 มิ.ย. 2551 16:48 น.] คำตอบที่ 4 เห็นด้วยจ้า...

ฉนั้น ผมจึงไม่ได้โพสเรื่องโกหกแน่นอนจ้า...ผมดูจากทีวีจ้า...


คุณ123...สนุกดี และขอบคุณที่ตอบครับ ผมเห็นแย้งเรื่องเชีร์ยให้เกิดความรุนแรงในชาติ...เพราะเห็นความจำเป็นที่บัณฑิตควรได้แสดงชี้นำทางปัญญาแก่ผู้ไม่รู้เพื่อทำความเห็นให้ถูก ตรง กรณีปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างมากที่ผู้นำทางปัญญาจะได้แสดงให้รู้ถูกเข้าใจถูกจึงจะถูก ถูกไหมครับ สังคมเกิดวิกฤติทางปัญญาขั้นรุนแรง __คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดแสดงอาการหลบเลี่ยงทำทุกวิธีีเพื่อมิต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ __แต่คนส่วนใหญ่มิได้เห็นประเด็นสำคัญนี้ทั้งที่เขาเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เข้ามาสู่การเมือง แต่กลับหลงไปตามสิ่งที่เขาชี้นำหรือกระแสที่เขาสร้างขึ้นดังเช่นหลงไปกับการแก้กฎหมายเพื่อไม่ต้องเข้าสู่การตรวจสอบ เขาชักใยการเมืองทั้งที่บอกไม่ยุ่งการเมือง ย้อนถึงที่คุณ123...ว่าคำสอนไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าผมก็ไม่ทราบจริงๆ ไม่ได้ฟัง แตตาม่ที่เคยฟังท่านจันเทศน์ก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าบิดเบือนแต่ประการใด(ตามภูมิความรู้อันประมาณไม่ถูกว่าจะถูกมิถูกประการใด)เพียงไม่เห็นเป็นสิ่งผิดแต่ประการใดที่นักบวชหรือไม่บวชมาชี้นำทางปัญญาแก่สังคม(ซึ่งพระไทยไม่นิยมเช่นพระพม่าหรือศรีลังกาหรือทิเบตที่ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมอันดูผิดจริยาสำหรับชาวพุทธไทย)จะขอบคุณมากถ้าจะได้แสดงกรณีสันติอโศกเสียเลย จำได้ว่าท่านพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)เคยแสดงไว้แต่ไม่ได้อ่าน ท่านใดสะดวกหรือมีข้อมูลมาแสดงก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจครับ ต้องขออภัยถ้าได้ล่วงเกินผู้ใดไว้นะครับ เพียงเห็นวิกฤติชาติเป็นเรื่องจำเป็นต้องการความกระจ่าง ไม่ควรกลัวความรุนแรงที่กำลังถูกยัดเยียด เพราะถ้ากลัว ความจริงและความถูกต้องก็จะเสื่อม ถูกไหมครับ


คิดว่ามีการอัดเทปและเก็บหลักฐานการเจรจาตามรูปแบบกฎหมายที่ควรจะเป็นอยู่แล้วหล่ะจ้ะ ตามหน้าที่ของแต่ละคน เช่น กลุ่มผู้สื่อข่าวมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นจริง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การไปถ่ายทอดสด ณ สถานที่เพื่อนำภาพและเสียงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำออกสู่สายตาประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรทางพระพุทธศาสนา หรือ องค์กรอื่นๆ ก็จะเข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูลตามหน้าที่ของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ทุกองค์กรและหน่วยงานต่างก็มีสิทธิที่จะเก็บข้อมูลความเป็นจริงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและที่สำคัญนั่นคือ ภายใต้กฎหมาย การชุมนุมมีวัตถุประสงค์และพยายามยื่นข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ ดังนั้น ทุกส่วนของสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไปจ้ะ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ถูกผิดก็ว่ากันไปตามกรรมถ้วนหน้า บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป การกระทำใดส่งผลต่อผู้มีบุญญาธิการมากก็อาจส่งลำดับกรรมเร็วหน่อย อย่าไปคิดมากกันเลยเราทำหน้าที่ของเรา อยากรู้ความจริงเป็นงัย ก็เปิดคลื่นวิทยุที่เค้าเปิดไว้แล้วก็นำมาเสนอให้เพื่อนๆ ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ เขาออกอากาศทางวิทยุมีความหมายว่าเขาเผยแพร่ สำหรับเพื่อนๆ ที่เครียดอย่าเครียดน่ะจ้ะแนะนำว่าสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง เป็นคาถาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 28 พระองค์น่ะจ้ะ หมู่มารทั้งหลายจะไม่ได้ช่องเข้ามาสร้างภัยแล้วก็กรวดน้ำซะ หวังว่าทุกท่านจะประสบโชคและมีสุข หมดทุกข์กันถ้วนหน้าจ้ะ ถ้าไม่มีคาถาโพสที่อยู่ไว้เดี๋ยวส่งไปให้จ้ะ


ใยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้ ยามหมู่มารมาพาลลบหลู่ยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเพทภัย ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสรรไป จะสบความสุขสรรสำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่บาน


เพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพลงยิ้มสู้ ดาวโหลดได้ http://kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html
ไพเราะเป็นที่สุด ทั้งเสียงผู้ร้อง และยังมีอีกหลายเพลง
เป็นพระกรุณายิ่ง :)


บุคคลที่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่คิดฝันอยากเป็นพระพุทธเจ้าแข่งกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม คือ ท้าวเทวฑัต จิตใจอมหิตมากคิดทำร้ายแม้กระทั่งผู้เกื้อกูลประโยชน์ต่อโลก ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมามากมายที่ต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม (ความมักใหญ่ใฝ่สูงของท้าวเทวฑัตน่าสงสารยิ่งนัก) ทั้งๆ ที่ตนเคยทำบุญเก่ามาจนมีอิทธิฤทธิ์มากแต่ไม่มีใจอนุโมทนาชื่นชมในคุณงามความดีของผู้อื่น นี่คือตัวอย่างของการอนุโมทนาส่งผลให้ใจเราไม่ริษยาเพื่อกันไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมหนักทั้ง 5 ที่เราชาวพุทธผู้โชคดีได้รู้ว่าชาตินี้มีจริง ชาติหน้ามีจริง กรรมมีจริง ชาวพุทธจึงควรตั้งใจมั่นในการทำความดีสืบไป


เห็นด้วยกับคุณ kom ครับที่ว่า

"บัณฑิตควรได้แสดงชี้นำทางปัญญาแก่ผู้ไม่รู้เพื่อทำความเห็นให้ถูก ตรง กรณีปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างมากที่ผู้นำทางปัญญาจะได้แสดงให้รู้ถูกเข้าใจถูกจึงจะถูก"

แต่ผมก็เห็นว่า"บัณฑิต" ท่านทราบดีครับว่าการแสดงบทบาทของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างที่สุดต่อสังคมด้วยการกระทำอันใดนะครับ

เราเองก็สมควรแล้วที่ต้องมีหน้าที่ใส่ใจสิ่งต่างๆที่เกิดในสังคม

กรณีที่คุณ kom ถาม ผมเองก็สนใจเช่นกันครับ หากมีผู้ให้ความกระจ่างได้จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ
เราควรพิจารณาบัณฑิตในปัจจุบันที่มีความนิยมในการใช้วาจากระทบกระแทก พูดยกตนข่มท่าน และนำวาจามาโอ้อวด เรื่องเคยมีมาแล้ว ประวัติเคยมีมาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ตน หาใช่บัณฑิตไม่ ต่างกันนั้นบุคคลที่มีความสามารถในการเจรจาในทางที่ชอบ ใช้เหตุผลและคำพูดที่สุภาพอ่อนหวาน เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น มักเป็นที่รักของสังคมและชนหมู่มาก คำว่าบัณฑิตกับผู้มีปัญญานั้นต่างกันมากนัก ผู้มีปัญญามักถ่อมตน ยอมให้ผู้อื่นใช้วาจาเพื่อแสดงเหตุและผลเป็นที่เข้าใจ แต่บุคคลที่อ้างตนเป็นบัณฑิตกลับไม่เคยสั่งสอนตน ลูกหลาน เพื่อนฝูง มีความตั้งจิตตั้งใจมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้วาจาในการเหน็บแนม เหน็บแนมนั้นยากหรอจ้ะ ไม่ใช่จ้ะการระมัดระวังตนในการใช้วาจาเพื่อประโยชน์นี่สิสำคัญ ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยบุคคลที่ชอบมักประกอบด้วยสันดานในการใช้วาจาทางที่ผิดเพื่อความสะใจของตน มักเป็นผู้แพ้อยู่ร่ำไปจ้ะ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของโลกจ้ะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้เบียดเบียนย่อมเป็นที่รังเกียจ อาฆาต ส่งผลตามมาอื่นๆ สุดแท้แต่ผู้ได้รับการกระทำนั้นจะตัดสินใจอย่างไร คนที่น่ารังเกียจมีนิสัยคล้ายคลึงกันมักจะร่วมคบร่วมกัน ชอบสิ่งเหมือนกันมักจะจูงกันเพื่อไปแสวงหาสิ่งเหมือนกัน แต่ที่สำคัญนั่นคือ ไม่ว่าจะโจรหรือตำรวจในสังคมของคนเหล่านั้นควรมีสัจจะให้แก่กัน ไม่ใช่ถ้ายามลำบากของหนึ่งในสมาชิกโจรเกิดขึ้น ลูกน้องผู้ร่วมเดินทางไม่มีสัจจะกระเจิดกระเจิงมาเป็นชาวบ้านไปเสียหมด นี่คือตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของสัจจะแม้โจรก็ต้องมีสัจจะในกลุ่มของตนเอง ยามทุกข์ถ้าเกิดก็ต้องรับร่วมกันจ้ะ การโกหกสร้างสถาการณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งคนๆ เดียวสามารถแสร้งทำเป็นสนับสนุนคำพูดอีกคนเพื่อให้ประโยชน์คำพูดของตนถ้าใครรู้เข้าอาจจะ ... จ้ะในกลุ่มท้าวเทวฑัตผู้เป็นที่รังเกียจเพราะทำกรรมหนักหนา คิดทำร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม พร้อมลูกสมุนจัดตั้งกฎเงื่อนไขต่างๆ พยายามประกาศตัวเป็นศาสดาสู้พระสัมมาสัมพุทธโคดม อดรนทนไม่ได้จะอกแตกตายจนต้องออกมาตั้งหลักผลักหิน น่าสงสารยิ่งนัก ถึงกระนั้นทั้งท้าวเทวทัตและลูกสมุนทั้งหลายก็ยังมีศักดิ์ศรีในการรักษาสัจจะจ้ะ สัจจะในการไปอยู่นรกร่วมกันงัยล่ะจ้ะ โถ ป่านนี้ยังติดแหง็กอยู่เลย จะมีบัณฑิตผู้มีปัญญามากคนใดหนอที่จะไปช่วยดึงท้าวเฑวทัตออกมาได้บ้าง บัณฑิตเอ๋ยเราเฝ้าหวังรอท่าน ท่านผู้มีปัญญามาก ช่วยกันแหกกฎแห่งกรรมที พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมุนธรรมจักรนี้แล้วไม่มีใครสามารถเปลี่ยนกฎนี้ได้เลย บัณฑิตจ๋าช่วยสร้างสรรค์วิมานที่ท่านคิด สร้างกฎตรึงตราเพื่อเปลี่ยนกฎนี้ในทางที่ถูกที่ต้องเถิด ถ้าไปในทางที่ผิดธรรมจักรนี้ก็ยังหมุนวนหมุนเวียนอยู่ต่อไปจ้ะ ด้วยความเคารพทุกท่าน จากบัณฑิต ท้ายสุดที่สำคัญคนไทยทะเลาะกันบ้าง เถียงกันบ้าง สักพักก็ดีกัน แต่ถ้ามีการแทรกแซงจากส่วนอื่นที่มิใช่ไทย กำแพงมีหูประตูมีช่องจะได้รับบทเรียนอย่างสาสมจากกลุ่มคนรักไทย ฝากไปบอกด้วย เงินซื้อไม่ได้ทุกตัว อาจจะได้พวกขี้ยาบ้าง พวกรักความสบายบ้าง แต่ถ้าวางแผนให้คนไทยตีกันเองเพื่อเป็นช่องที่ตนเข้ามาแล้วล่ะก้อ อย่าหวังเลยว่าจะไม่มีใครรู้ ถ้าแผนเน่ามาเราจะสาดน้ำเน่าท่านกลับ ฝากไปบอกด้วย


ต้องขอโทษด้วยค่ะ ถ้าใช้คำพูดเสียดสีทำให้เกิดความเสียใจกับบางคน ต้องขอโทษด้วยความสัตย์จริง เพราะเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่ควรทำ ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น อันที่จริงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมานั่งพยายามในการใช้คำพูดประหัดประหาน คุณสะใจบ้าง ฉันสะใจบ้าง สุดท้ายเราก็ตายเหมือนกัน หาใช่ว่าศพเราจะต่างกันไม่ เสียเวลาเท่าไรก็ไม่สามารถบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ใช่ว่าใครสะใจแล้วจะไม่ตาย เร็วช้ายังไม่มีใครรู้ ถ้าไม่รีบวิปัสนาก็ยุ่งแน่ ขอเอาเวลาที่เหลือในชีวิตไปใช้ในการตัดตัณหาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวดิฉันเอง หวังว่าคุณจะมีปัญญาทางธรรม หมั่นสร้างกุศลเพื่อประโยชน์ของคุณเช่นกัน


เมื่อเกิดความคับขัน ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
เมื่อเกิดการแตกตื่น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
เมื่อเกิดข้าวนำ้บริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก
เมื่อเกิดปัญหาลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต
พระไตรปิฎกเล่ม๒๗ มหาสารชาดก ข้อ๙๒
คุณจ๊ะกรุณาเตือนก่อนจะเพลินไป ขออภัยที่สื่อภาษาไม่ตรงที่ใจต้องการสื่อ จึงใช้คำว่าบัณฑิต แก้ตัวเล็กน้อยขอเลี่ยงไปใช้คำใหม่ว่าผู้มีปัญญาเห็นจะตรงใจกว่าครับ แต่โดยอรรถแล้วก็พอกล้อมแกล้มกระมังครับ(อยากหัดพูดโก้ๆบ้าง)
คุณgว่า "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ถูกผิดก็ว่ากันไปตามกรรมถ้วนหน้า บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป การกระทำใดส่งผลต่อผู้มีบุญญาธิการมากก็อาจส่งลำดับกรรมเร็วหน่อย อย่าไปคิดมากกันเลยเราทำหน้าที่ของเรา" เห็นด้วยทุกประการแต่ขอเสริมครับที่ว่าเราทำหน้าที่ของเรานี้ เรียนว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีเห็นว่าควรได้แสดงออกตามความเหมาะสม(หมายถึงน่าจะออกมาปกป้องบ้านเมืองยามคับขันเช่นนี้ ผมได้ตรวจดูตามweb siteที่กล่าวอ้างว่ามีการจาบจ้วงราชวงศ์ ก็เห็นจริงว่ารุนแรง เจ๊เพ็ญจาบจ้วงรุนแรง ก็เห็นว่าจริง แต่ปฏิกิริยาที่เห็นจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ล้วนแล้วแต่เป็นในทิศทางที่เป็นปฎิปักษ์กับสถาบันของเรา แม้นายกเองก็กล่าววาจาท้าทายทำนองไม่เห็นต้องบ้าตามประชาธิปัตย์ ให้ฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่ไป แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้นายกอย่างนี้บริหารประเทศต่อไป ดีว่าพันธมิตรแสดงปฏิกิริยา หาไม่แล้วสังคมคงไม่ได้ตื่นตัวกับสถานการณ์ คงปล่อยให้ยำ่ยีสถาบันต่อไป ไม่สังเกตหรือครับว่า มีเหตุการณ์ไม่ยืนแสดงความเคารพในโรงภาพยนตร์ ปฏิญญาฟินแลนด์ มนุษยดอทคอม อะไรเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆเป็นลำดับอย่างมีนัยสำคัญ เหมือนเป็นการประเมินท่าทีของประชาชนว่าจะแสดงออกอย่างไรเพื่อการดำเนินการบางอย่าง แล้วไม่เจ็บหรือครับที่รัฐบาลและทหารเรียงหน้าเถียงแทนจักรภพ ผมจึงติดตามข่าวสารและคอยฟังผู้รู้แสดงความคิดเพื่อกำหนดท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสม)ที่คุณgว่าอย่าคิดมากจึงเห็นทีต้องไตร่ตรองให้รอบคอบและตื่นตัว
คุณจะ๊ว่า "บุคคลที่ชอบมักประกอบด้วยสันดานในการใช้วาจาทางที่ผิดเพื่อความสะใจของตน มักเป็นผู้แพ้อยู่ร่ำไปจ้ะ "ก็เห็นจริงด้วย แต่กรณีสถานการณ์นี้อยากให้ดูตามอรรถ(หมายถึงเนื้อหา พูดโก้อีกแระ)ครับอย่าไปดูที่วาสนา(นิสัยเคยชิน)ของผู้พูดเพียงอย่างเดียว บางคนมีอัธยาศัยไม่น่าดูแต่โดยเนื้อหาแล้วมีความจริงเป็นปกติก็มีไม่ใช่หรือครับ จึงเสนอว่าลองไม่เพ่งโทษที่วิธีพูดของทุกฝ่าย แล้วจับประเด็นของเนื้อหาคงพิจารณาความได้ชัดเจนขึ้นครับ
ขออภัยไม่ได้เข้าผิดบ้านนะครับ จะเข้ามาหาความรู้จริงๆ บังเอิญเห็นเจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้แบบทิ้งระเบิด(ลืมหรือยัง"ภัยของศาสนา ท่านคิดว่ามีอะไรบ้างคะ")แล้วพี่แกหายไปเฉยๆยังไม่รู้เป็นตายร้ายดีประการใด ใครเจอช่วยบอกด้วยว่า เพื่อนๆทุกคนให้อภัย รีบกลับมาถามใหม่นะ ขอแบบตอบยากๆหน่อยสิ


ศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพจริงหรือไม่


 4,168 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย