การนำดอกไม้มาเวียนบูชาเหมาะสมหรือไม่

     

ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำดอกไม้ที่บูชาพระพุทธ ในกรณีที่มีการนำดอกไม้มาใช้เวียน
จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ขอความกรุณาด้วยครับ
ดิฉันว่าเหมาะสมแล้วค่ะ
พระพุทธเจ้าท่านยังใช้จีวรตลอดที่ทรงพระชนม์ชีพเพียงสามผืน
ดิฉันจึงมีความเห็นว่า การบูชานั้นสำคัญที่ใจ ส่วนการจัดการทรัพยากรใช้ตามจำเป็นดีที่สุดค่ะ ถ้าดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเฉา บูชาแล้วทิ้งเลย ก็น่าเสียดายนะคะ ต้นมันอุตส่าห์ออกดอกมา วัดที่ใช้ดอกไม้ให้ญาติโยมบูชาแบบเวียนได้ จึงน่าจะเป็นวัดที่ปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าน่าจะเห็นด้วยเหมือนกัน ตามความคิดเห็นของดิฉันนะคะ
ด้วยจิตที่ตั้งมั่น สงบ ไม่ต้องมีดอกไม้ก็ยอมเป็นสัมมาคาราวะสูงสุดได้แน่ แต่หากมองในแง่มุมของปุถุชนคนทั่วไป ย่อมอยากได้ดอกไม้ที่สวย สด มาบูชา หากมองในแง่เศรษฐศาสตร์ก็ย่อมเป็นการดีที่จะลดค่าใช้จ่าย แต่คนที่นำของเก่ามาขายก็ยอมมีเหตุปัจจัยอันสมควรนะ อภัย อนุโมทนา


สาธุ


 3,854 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย