ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
    


 "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส" 

นีคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

พวกที่บอกว่ายึดถือความดี ไปนิพพานไม่ได้ก็ควรคิดใหม่

พวกที่แสดงความเห็นที่ต่างจากนี้ ควรพิจรณาตนเองเสียใหม่...

อะ อะ อะ อะ ด้วยเมตตาจาก....123... อะ อะ อะ อะ

ขอเรียนว่า..เรื่องนิพพานนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก...หยั่งรู้ตามได้ยาก..
เมื่อไม่รู้ไม่เห็น..ก็ว่ากันไปต่างๆนาๆ...
หากถือความเห็น...ซึ่งพอสรุปว่า มี 4 แบบ

แบบที่ 1....แบบปฏิเสธ..

บอกว่า...นิพพานเป็นอสังขตธรรม..ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่ง
บอกว่า...นิพพานเป็นอชระ...ธรรมที่ไม่แก่
บอกว่า...นิพพานเป็นอมตะ...ธรรมที่ไม่ตาย
บอกว่า...นิพพานเป็นธรรมที่สิ้นราคะ...สิ้นโทสะ...สิ้นโมหะ


แบบที่ 2 แบบไวพจน์..

บอกว่า...นิพพานเป็นสันตะ..คือความสงบ
บอกว่า...นิพพานเป็นปณีตะ...คือความประณีต
บอกว่า...นิพพานเป็นสุทธิ...คือความบริสุทธิ์
บอกว่า...นิพพานเป็นเขมะ..นิพพานคือความเกษม


แบบที่ 3 แบบอุปมา...

...นิพพานเป็นเหมือนคนข้ามมหาสมุทรได้
...นิพพานเป็นเหมือนว่ายตัดกระแสน้ำข้ามถึงฝั่ง
...นิพพานเป็นเหมือนไฟดับไปเมื่อสิ้นเชื้อ
...นิพพานเป็นเหมือนภูมิภาคราบเรียบอันน่ารื่นรมณ์
...นิพพานเป็นฝั่งโน้นที่เกษมไม่มีภัย
...นิพพานเป็นอาโรคยะ...ไม่มีโรค..มีสุขภาพที่สมบูรณ์
...นิพพานเป็นเหมือนเมืองที่ไป เช่น อุดมบุรี...นิพพานนคร...อมตหมานครนฤพาน
...นิพพานเป็นเหมือนเมืองแก้ว
...นิพพานเป็นเหมือนที่พ้นภัย


แบบที่ 4 บรรยายภาวะโดยตรง....ดังศัพท์ตัวอย่างต่อไปนี้

-วิสุทธิ....ความบริสุทธิ หมดจด
-สัตตะ...สงบ ระงับ
-วิราคะ...ความจางหายคลายติด
-นิโรธ....ดับความทุกข์
-อสังขต...ไม่ถูกปรุงแต่ง
-อิสสริยะ...อิระภาพ..
-อนุปาทะ...ความไม่เกิด
-ตัณหักขยะ....ความสิ้นตัณหา
-ปรมัตถ....ประโยชน์สูงสุด
-บรมสัจจ์....ความจริงอย่างยิ่ง
-อรูปะ...ไร้รูป...ไม่มีทรวดทรงสัณฐาน
-นิจจะ...เที่ยงแท้แน่นอน
-ปริโยสาน.....จุดสุดท้าย
-ปหานะ....การละกิเลส
-วูปสม...ความเข้าไปสงบ

-สุญญัง...ความว่างอย่างยิ่ง....(ถ้าสุญโญ...แปลว่าสูญหรือไม่มี)
- นิพพานัง ปรมัง สุญญัง....นิพพานเป็นสภวะธรรมอันว่างอย่างยิ่ง...จากกิเลส
ฯลฯเหตุเพราะว่า..เป็นการอุปมา...แต่คิดว่าเป็นจริงเป็นจัง...
ก็เลยแสดงความเชื่อออกมาอย่างนั้น..

คนที่ไม่เคยเข้าเรียน...ก็กล่าวถึงนิพพานแบบรุ่มร่ามอย่างนั้น...
เป็นเรื่องที่ไม่ระมัดระวัง...

ผมยกเอามาแสดงทั้ง 4 แบบ
เพียงเพื่อให้มองเห็นภาพกว้างขวาง..

ซึ่งยังมีคนอีกมากไม่เข้าใจว่า...นิพพานเป็นสภาวะธรรม..
เวลาอาจารย์...หรือนักเทศน์..แสดงแบบนั้น..ก็เชื่อกันตามๆกันไป...


เป็นธรรมดาของคนไม่รู้....บางทีก็รู้ไม่จริง


ความเห็น.....เป็นแบบอุปมา...ไม่ใช่ของจริง
เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ..พึงอย่าเห็นว่า..นิพพานเป็นภูมิหนึ่งไป...
ไม่มีพุทธพจน์รองรับ....เป็นความเห็นส่วนบุคคล
ซึ่ง..แน่นอน..ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง....ทางที่ดีพึงยึดความตามพระไตรปิฎกเป็นหลักครับ


เจริญในธรรมครับ .

แก่นไม้ [DT02103]


- 125.25.51.204 [28 พ.ค. 2551 13:57 น.] คำตอบที่ 1

จริงจ้า...ผู้ยังไม่เคยปฏิบัติถึง ก็เป็นเช่นนั้นแล...

เรื่องนิพพานนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก...หยั่งรู้ตามได้ยาก..
เมื่อไม่รู้ไม่เห็น..ก็ว่ากันไปต่างๆนาๆ...

สำหรับคนเห็นแล้ว...ก็อีกเรื่องนึง....เคยคุยกันแล้วนี่นา....อะ อะ อะ อะ


"ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส" เป็นทางไปสู่นิพพานจริงครับ แต่ว่าทำดีได้ แต่อย่าติดดี เพราะว่าการติดดีนั้นก็เป็นความทุกข์เช่นกัน ภาวะนิพพานคือการไม่ติดอะไรเลย บุญก็ไม่เอา บาปก็ไม่เอา ทุกอย่างไม่มีคู่ ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว คือมัชชิมา ทางสายกลาง ถ้าเรายังติดบุญหรือต้องการบุญอยู่มันก็ยังเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่มีตัวตน(อัตตา) แล้ว ใครจะเป็นคนทุกข์ ใครจะเป็นคนติดดี ใครจะเป็นคนโกรธ ดังนั้นการติดดีก็ยังเป็นอัตตาอยู่ ถ้าปฏิ่บัติแล้วคุณจะมีความดีโดยอัตโนมัติ มันจะไม่ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วแน่นอน


"ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส" เป็นทางไปสู่นิพพานจริงครับ แต่ว่าทำดีได้ แต่อย่าติดดี เพราะว่าการติดดีนั้นก็เป็นความทุกข์เช่นกัน ภาวะนิพพานคือการไม่ติดอะไรเลย

magic hunt DT06282 [28 พ.ค. 2551 15:27 น.] คำตอบที่ 3

อีกคนแระ คาดเดาอีกแระ ทำดีอย่าติดดี....อะ อะ อะ อะ
แสดงว่าไม่่รู้เรื่อง ไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติ ทำดีให้ได้ก่อนซิจ๊ะ

จะไม่ติดดี ก็ทำตัวเองให้มีดีก่อน ถึงจะไม่ติดดีได้นะจ๊ะ....อะ อะ อะ อะ
ถ้าพูดตอนไม่ถึงดี แล้วบอกไม่ติดดี ชนทั้งหลายจะว่าโม้น๊า...อะ อะ อะ อะ
อีกคนแระ คาดเดาอีกแระ ทำดีอย่าติดดี....อะ อะ อะ อะ
แสดงว่าไม่่รู้เรื่อง ไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติ ทำดีให้ได้ก่อนซิจ๊ะ

จะไม่ติดดี ก็ทำตัวเองให้มีดีก่อน ถึงจะไม่ติดดีได้นะจ๊ะ....อะ อะ อะ อะ
ถ้าพูดตอนไม่ถึงดี แล้วบอกไม่ติดดี ชนทั้งหลายจะว่าโม้น๊า...อะ อะ อะ อะ123... - 117.47.165.99 [28 พ.ค. 2551 16:05 น.] คำตอบที่ 4

===

คนหรือม้าจ้ะ


คนหรือม้าจ้ะ

อิ อิ - 202.6.107.60 [29 พ.ค. 2551 08:23 น.] คำตอบที่ 5

สงสัยจะต้องเป็นม้าอีกหลายกับป์กัลป์....อะ อะ อะ อะ เพราะม้า่รู้ว่า....

ตนเองไม่เคยผิดศีลเลย...ด้วยไม่เคยได้รับศีล จึงบอกว่าตนไม่เคยผิดศีล...อะ อะ อะ อะ

เหมือนกับบอกว่าทำดีแต่ไม่ติดดี....จริงๆ ก็คือยังไม่มีดีให้ติด....แต่ไปจำคำของ

ผู้ปฏิบัติดี ในบางช่วง บางกาลเวลา ที่ประพฤติปฏิบัติ มาคุยอวดกัน...เหมือนเลขคนิต คิดในใจ รู้คำตอบ ไม่รู้วิธีทำ...อะ อะ อะ อะ

ศีล เปรียบเหมือนแผ่นดิน ศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวง อันได้แก่ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ กุศลธรรมทั้งปวงของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วไม่เสื่อม

"คุณมีศีลกันสักข้อแล้วหรือยัง ถ้ายังที่คุยมาคือความเลื่อนลอยทั้งหมด"...อะ อะ อะ อะ


"คุณมีศีลกันสักข้อแล้วหรือยัง ถ้ายังที่คุยมาคือความเลื่อนลอยทั้งหมด"...อะ อะ อะ อะ

+++

ลักษณะของศีลเป็นอย่างไรจ้ะ
รักษาศีลรักษาอย่างไรจ้ะ

คุณม้ากรุณาด้วยจะ


อิ อิ - 202.6.107.60 [29 พ.ค. 2551 09:10 น.] คำตอบที่ 7

เป็นอย่างนี้เลยจ้า...อะ อะ อะ อะ

อกตํ ทุกฺกฎํ เสยฺโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ปาปํ ปาเปน จินฺติตํ ความชั่ว คนชั่วคิด

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ อันความดี คนชั่วย่อมทำได้ยาก

มีปัญญาพอจะเข้าใจ พุทธภาษิตใช่ไหมจ๊ะ...อะ อะ อะ อะ


มีปัญญาพอจะเข้าใจ พุทธภาษิตใช่ไหมจ๊ะ...อะ อะ อะ อะ

++++

ไม่เข้าใจหรอกจ้ะ ม้าจ๋า
ถามเรื่องศีล กลายเป็นพุทธภาษิตไป

มีปัญญาเข้าใจเรื่องศีลไหมจ้ะ หรือจำคนอื่นมาโพส พอถูกถามเลยทำเป็นไม่รู้เรื่อง


ถ้าไม่เข้าใจคำถาม อย่าพยายามโพสอีกเลยนะจ้ะ
เขาเรียกว่า สามวาสองศอกจ้ะ
ขออภัยเขาเรียกว่า " ไปไหนมา สามวาสองศอก" จ้า


ไม่เข้าใจหรอกจ้ะ ม้าจ๋า
ถามเรื่องศีล กลายเป็นพุทธภาษิตไป

อิ อิ - 202.6.107.60 [29 พ.ค. 2551 09:55 น.] คำตอบที่ 10

ก็ฉลาดน้อยแบบนี้นี่เอง....จึงทำให้ความเห็นลกบอร์ดไปหมด...อะ อะ อะ อะ

คราวก่อนกระสอนแล้วไง คนมีศีล ปฏิบัติตามศีล จะได้ธรรมด้วย...

ไม่รู้เรื่องเลยหรอ...อะ อะ อะ อะ ถ้าอย่างนั้นเอาใหม่ คิดให้ออก เอาพุทธภาษิตเดียวก็พอนะจ๊ะ...มันจะได้พอเหมาะกับปัญญาตน....อะ อะ อะ อะ

ปาปํ ปาเปน จินฺติตํ....ความชั่ว คนชั่วคิด

ถ้าเที่ยวนี้เห็นข้อความสั้นๆไม่เข้าใจได้....คงต้องรอกัลป์ต่อไปนะจ๊ะ...อะ อะ อะ อะ


กินให้อิ่มนะจ้ะ นอนให้หลับด้วย
อย่าไปแสดงความเห็นสะเปะสะปะ
อย่าไปรบกวนกระทู้คนอื่นเขานะ

อ่านอะไรก็ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า เขาถามเรื่องอะไร
ตอบอะไรต้องให้ตัวเองเข้าใจด้วย

แล้วจะมาใหม่
รักนะเด็กโง่
รักนะเด็กโง่

อิ อิ - 202.6.107.60 [29 พ.ค. 2551 10:23 น.] คำตอบที่ 12

จ้า....อะ อะ อะ อะ


อุเปกฺขโก สทา สโต น โลเก มญฺญตี สมํ
น วิเสสี น นีเจยฺโย ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา.

ผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตนว่าเสมอเขา ว่าดีกว่าเขา
ว่าต่ำกว่าเขาในโลก, ผู้นั้นชื่อว่า ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้น


 3,593 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย