เงินทำบุญงานบวช นำไปเช่าพระประทาน จะบาปไหมครับ

     

ถ้าผมนำเงินจากการที่มาร่วมทำบุญในงานบวช ไปเช่าพระประทานมาบูชาที่บ้าน ซึ่งทางวัดอาจนำเงินไปบูรณะวัด วิหารหรือไม่ จะบาปหรือไม่ ประการใดครับ
ตามที่ท่านว่าไว้

การอุปสมบทบรรพชานี้ มีอานิสงส์พิเศษ ผิดกับอานิสงส์อย่างอื่น
เช่น การสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี การทอดผ้าป่า ทอดกฐินก็ดี อานิสงส์อย่างนี้บุคคลที่จะพึงได้ต้อง โมทนาก่อน

อุปสมบท หมายความว่า บวชเป็นพระ
คำว่า บรรพชา หมายความว่า บวชเป็นเณร
ท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเอง จะมีอานิสงส์อยู่เป็น เทวดา หรือ พรหม ๖๐ กัป
สำหรับบิดามารดา จะได้อานิสงส์ คนละ ๓๐ กัป

สำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นเจ้าภาพให้บวช จะได้อานิสงส์ คนละ ๑๒ กัป ต่อ ๑ องค์
สำหรับท่านที่ได้ทำบุญอุปสมบท ช่วยเขาคนละบาทสองบาท หรือช่วยกันด้วยกำลังแรงอย่างนี้ มีอานิสงส์ คนละ ๘ กัป

การบวช กับการสร้างถาวรวัตถุ (สร้างพระประธาน) จัดอยู่ในเรื่องวิหารทาน อานิสงค์น่าจะไม่เหมือนกันหรือเท่ากันกับการบวช

ใช้ผิดวัตถุประสงค์ คงไม่บาปหรอกแต่ไม่เหมาะสม ถ้าทำไปแล้วก็แล้วไป พอมีงานบวชที่ไหนเราก็เอาเงินจำนวนนั้นไปช่วยงาน แล้วมาบอกเจ้าของเงินว่า ทำตามวัตถุประสงค์แล้วนะ เป็นต้น

เจริญธรรมตอบได้ไพเราะยิ่งนักครับ แจ่มแจ้งจริงครับ


สวัสดีครับคุณ"คนเชียงใหม่"ครับ

นี่เป็นความคิดของน้องนะครับ

เงินที่เขานำมาช่วยเราในการทำบุญงานบวช นั่นก็คือต้องการช่วยแบ่งเบาภาระของเรา สินทรัพย์นั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เราย่อมจะใช้ทำอะไรก็ได้ แล้วแต่เราจะทำ เงินส่วนที่เหลือจากงานบวช
ถ้าเราเอาไปซื้อเหล้ามากิน เราก็เมา เป็นบาป ตายไปเกิดชาติหน้าก็เป็นสุนัข
ซื้อวัว หมู มาฆ่า เลี้ยงแขกในงานบวช ก็เป็นบาป เพราะการทำลายชีวิตสัตว์
ซื้อเหล้ามาเลี้ยงในงานบวช ก็เป็นบาป เพราะเป็นการมอมเมาให้คนเกิดหลง

แต่ถ้าเรานำไปใช้ในด้านการกุศล ก็เป็นบุญแก่ผู้นั้น ซื้อพระประธานมาบูชา เราเบียดเบียนใครหรือเปล่าล่ะ ใครเดือดร้อนเพราะเราหรือเปล่า ใครหลงผิดเพราะเราหรือเปล่า ถ้าไม่มี น้องว่าน่าจะเป็นกุศลนะพี่นะ

อะไรที่เราคิดดี พูดดี ทำดี น้องว่าทำไปเถอะ เป็นบุญนะครับ น้องคิดยังงี้แหละครับ 3,914 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย