บรรทัดฐาน การปฏิบัติ สมาธิ 1
    

คำว่า "บรรทัดฐาน" หมายถึง "แบบแผน สำหรับการยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ" (จากพจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน)

เหตุที่ข้าพเจ้านำมาตั้งเป็นกระทู้นี้ จุดประสงค์ก็เพื่อ ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือความถูกต้องในการฝึกปฏิบัติสมาธิ ไม่ให้มีความคิดแตกแยก บ้างไปฝึกแบบหนึ่ง บ้างไปฝึกอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น ในกระทู้นี้ จึงจะอธิบายในเรื่องของสมาธิ แบบพิสดาร คือ แบบละเอียด ให้ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนา ได้นำไปใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการเผยแพร่ หรือสอน หรือแนะนำ ให้กับผู้ศรัทธา เพื่อมิให้เกิดการแก่งแย่งในเชิงพาณิชย์ จนทำให้หลักปฏิบัติที่แท้จริงสูญหาย หรือศาสนาเสื่อมโทรมลง เพราะเพียงเพื่อหวังทรัพย์ หรืออื่นใด

สมาธิ เป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์(ในที่นี้หมายเอาเฉพาะมนุษย์) เป็นสภาพสภาวะจิตใจ ชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์ได้รับการขัดเกลา จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า "สัญชาตญาณ" รูปแบบหนึ่ง
สมาธิ นั้น แท้จริงแล้ว คือการ "เอาใจจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมิให้เกิดความคิด มิให้เกิด อารมณ์ มิให้เกิดความรู้สึกบางชนิด ซึ่ง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่นๆ ทั้งทางกาย และวาจา ตามมา
ดังนั้น การฝึกสมาธิที่ถูกต้อง ย่อมเป็นการใส่ข้อมูลให้กับสมอง อันจักนำไปสู่ประสาทส่วนกลาง รวมไปถึงประสาท อัตโนมัติอื่นๆในสรีระร่างกายของมนุษย์
หากการฝึกสมาธิ อยู่ในรูปแบบของการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันตรายต่อระบบการทำงานของสรีระร่างกายจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของสมอง ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ การฝึกสมาธิของบางลัทธิ ของบางสำนักนั้น ผิดหลักธรรมชาติ เป็นการใส่ข้อมูลความจำที่ไม่ถูกต้อง อันย่อมทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความผิดปกติต่อระบบการทำงานของสรีระร่างกาย
ที่กล่าวไปนี้ เป็นการทำความเข้าใจ หรือเป็นการอธิบายเพื่อให้ท่านทั้งหลาย รวมไปถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ได้คิดพิจารณา ตามหลักวิชาการต่างๆ ทุกด้าน เพราะเรื่องของศาสนา เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับหลักวิชาการทุกด้านอยู่แล้ว
แต่ในเรื่องของสมาธินี้ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับหลักวิชาทางด้าน กายวิภาคศาสตร์ และระบบการทำงานของร่างกาย รวมไปถึงหลักวิชา จิตวิทยา ฯ อีกด้วย
ในตอนต่อไป จะอธิบาย ถึงวิธีการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง และไม่เกิดอันตรายต่อระบบการทำงานของร่างกาย อันเป็นการใส่ข้อมูลให้กับสมอง และระบบประสาทอื่น เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันเดียวกัน ในการปฏิบัติสมาธิ

ขอบคุณคร๊าบ....

ขอบคุณนี้ เพื่อบอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อสมัยแรกๆ 123...
เคยใช้ชื่อว่า "เทวดา" และ "เงาเทวดา" แต่กระทู้นี้ มิใช่เทวดาคนเก่าจ้า...


คุณเทวดาครับ

การที่เรามีจิตเฉยๆ ไม่คิดอะไรเลย ก็เรียกว่าเป็นสมาธินะครับ

การที่เราเอาจิตไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น่าจะเรียกว่า การพิจารณาในสิ่งนั้นนะครับ

การฝึกสมาธิจริงๆนั้น คือการวางกายนะครับ ยกเอาแต่จิตเท่านั้นมาดำเนินการฝึก
 เปิดอ่านหน้านี้  3384 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย