พลังจิต อภิญญา

   

ความจริงแล้ว เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตนี้ หลายๆท่านคงมีความคิดว่า น่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
แต่ในทางที่เป็นจริงแล้ว พลังจิต เป็น อภิญญา หรือจะเรียกว่า อภิญญา ก็คือ พลังจิต ก็คงจะได้ ซึ่ง พลังจิต หรืออภิญญา ก็เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม ดังจะได้อธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้.-
คำว่าพลังจิต หลายๆคน เมื่อเห็น แล้วคงเข้าใจว่า พลังจิต ก็คือ อำนาจจิต หรือ กำลังของจิต หรือ ความเข้มแข็งของจิต อะไรทำนองนั้น

ซึ่งในทางที่เป็นจริงแล้ว พลังจิต มิใช่มีความหมายถึงกำลังของจิตหรือความเข้มเข็งของจิต หรืออำนาจจิต เพราะมันเป็นเรื่องที่เขียนกัน เข้าใจกันง่าย แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่า พลังจิตที่แท้จริง คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

พลังจิต ที่แท้จริงนั้นก็คือพลังงานชนิดหนึ่ง ที่เกิดจาก ความรู้ อันย่อมหมายถึงหลักธรรมคำสอน และยังหมายรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ อันเกี่ยวข้อง กับหลักธรรมคำสอนนั้นๆ ประกอบกับวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการปรุงแต่ง หรือวิธีการผสมผสาน หรือวิธีการในอันที่จะทำให้ หลักธรรมคำสอน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างพลังงานขึ้นมาภายในร่างกายของคนเรา และสามารถแสดงพลังอันนั้น ออกจากร่างกายของเราได้อีกด้วย

พลังจิต สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น พลังจิต ในการ ส่งกระแสจิต ส่งคลื่นความคิด อันเป็นพลังจิตขั้นพื้นฐาน ซึงแม้แต่สัคว์ เดรัจฉานบางชนิด เช่น หอย กุ้ง ปู ปลา ที่อยู่ในน้ำ ส่วนอยู่บนบก ก็มี มดแดง มดดำ แมลงมุม จิ้งจก สุนัข แมว ฯลฯ สามารถส่งกระแสจิต หรือสามารถติดต่อสื่อสารกันทางจิต ได้เช่นกัน

การส่งกระแสจิต หรือส่งคลื่นความคิด หรือพูดกันโดยไม่ต้องออกเสียง ต้องอาศัย หลักธรรมคำสอน รวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสมาธิ (การควบคุม ความคิด อารมณ์ ความรุ้สึก มิให้เกิดขึ้นในตัว หรือเป็นการสร้างสติ สัมปชัญญะให้กับตัวเอง) เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง และเป็นการฝึกหัดชั้นพื้นฐาน แห่งการปฏิบัติ อภิญญา

พลังจิต ในการส่งกระแสจิต ส่งคลื่นความคิด จะเป็นบันไดพื้นฐาน ของอภิญญา คือ หูทิพย์ ตาทิพย์ รู้จักกำหนดจิตผู้อื่น ฯ
อีกทั้ง ยังเป็นพื้นฐาน ของพลังจิตในด้านอื่นๆ อีกด้วย
ถ้าท่านทั้งหลายที่เคยได้อ่าน ได้ติดตาม หลักธรรมคำสอนของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายก็จะเกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน อันเป็นหลักการที่เป็นเหตุและปัจจัย เป็นเครื่องสร้าง พลังงาน อภิญญา ที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พิจารณา และฝึกปฏิบัติ แล้วก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า บุคคล หลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างไร
บุคคลมีอภิญญา ได้ อย่างไร ฉะนี้
อนึ่ง หากท่านทั้งหลายมิได้อ่าน หรือติดตามอ่านและศึกษา หลักธรรมคำสอนของข้าพเจ้า ก็ให้อ่านกระทู้เรื่อง “ศาสนา ช่วยอะไรได้บ้างฯ” ประกอบการพิจารณา ก็จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้


• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• Alpha Waves Heal Damage In The Body, Brain Massage While You Sleep, Improve Your Memory

• วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร


• เราจะต้องฝึกเด็กให้ทำกิจกรรมต่างๆ มิใช่เพียงเพราะต้องการรางวัลหรือผลตอบแทน แต่ต้องฝึกให้เขาทำงานเพราะต้องการผลแท้ๆ ที่ตรงไปตรงมาตามความจริงแท้ของกฎธรรมชาติ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย