อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ขออย่าเสียเวลา

 magic hunt    

เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร? ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดี ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่ว แต่ศาสนาพุทธสอนให้คนพ้นทุกข์ เราปฏิบัติกันเพื่อพ้นทุกข์ ศาสนาพุทธเราไม่ได้จบที่สติ แต่ศาสนาพุทธนั้นจบที่ปัญญา ปัจจุบัน เราเรียงกันผิดเป็น "ศีล สมาธิ ปัญญา" แต่จริง ๆ แล้วขึ้นต้นว่า ศีล ก่อนไม่ได้ เราต้องขึ้นว่า "สมาธิ ศีล ปัญญา" เพราะว่าถ้าเรามีสมาธิแล้ว ศีลจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปรักษาศีลเลยแม้แต่ข้อเดียว แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองด้วย สุดท้ายก็คือการพ้นทุกข์นั่นเอง(การพ้นทุกข์ไม่ใช่ตาย แต่จิตตาย) แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู๋กับบารมีที่สร้างมาด้วยนะครับ อย่าถามว่าปฏิบัติมาแล้วกี่ปี ต้องถามว่าปฏิบัติมาแล้วกี่ชาติมากกว่า เพราะว่าบางคนปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิต แต่ไม่พ้นทุกข์เสียที ผิดกับคนที่ปฏิบัติมาแค่ไม่กี่ชั่งโมง ไม่กี่วัน ก็สามารถพ้นทุกข์ได้เลยโดยไม่มีเยื่อใยอีก(อรหันต์) ปัจจุบันกรรมและกิเลสมันติดจรวดมาเลย เราจะมัวมาปฏิบัติอะไรที่มันไม่เกี่ยวกันกับการพ้นทุกข์อยู๋มันเสียเวลามาก ถ้าอยากพ้นทุกข์ทางตรงนั้นขอให้เข้าไปชมที่เว็บ www.sripai.com หรือโทรมาที่ผมโดยตรงก็ได้ที่ โทร.08-7617-6958 รับสายตลอดครับถ้าว่างนะครับ   
ท่านกล่าวผิดแล้วครับ
เป็นการเข้าใจที่สับสนของท่าน
ท่านอย่าได้กล่าวตู่ ว่าศาสนาพุทธ ไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดี
ท่านจะมุ่งเอาแก่นอย่างเดียว โดยทิ้งความดีไปไม่ได้

คำว่า "ศีล" ก็คือความดีไงครับ
แม้พระพุทธองค์ ยังทรงกล่าวว่า
นี่คือ "ศีล สมาธิ ปัญญา"

ท่านอย่าได้เอาทิฏฐิของท่าน มาหักล้างกับที่พระองค์กล่าวเลยครับ

ด้วยความหวังดี


• ๑๑.ปางรับหญ้าคา

• "จิตนี้ก็เหมือนเด็ก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• ร่วมเข้าพิธีบวงสรวงขอพรพระราหู สร้างอาคารจอดรถ ของวัดภาษี

• ๑๘.ปางห้ามมาร

• ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

• ธรรมะสำหรับวัยรุ่น | หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr Jing

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย