การทำสมาธิ โดยใช้ไฟ (เตโชกสิณ)

     

เวลาข้าพเจ้าจะนั่งทำสมาธิ จะเลือกเอาเตโชกสิณมาเป็นที่ตั้งของสมาธิ ข้าพเจ้าเลือกใช้เปลวไฟจากเทียนพิจารณา เมื่อนั่งเพ่งเปลวไฟจนติดตาแล้วก็หลับตา ภาพเปลวไฟนั้นก็ติดตาอยู่แล้วก็เพ่งเปลวไฟนั้นทั้งที่หลับตาไปเรื่อยๆ จนเปลวไฟนั้นหายไปเลย ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ข้าพเจ้าทำถูกต้องหรือไม่ประการ ท่านผู้มีความรู้ทั้งหลายโปรดช่วยแถลงไข
โดย : ผู้ใฝ่ธรรม [125.27.114.128] 30 พ.ค. 2551 11:15 น.

ทำถูกต้อง แต่ให้เลยไปอีกนิด ที่เปลวไปหายไป เพราะระยะการยืนของสมาธิมีเท่านั้น

แต่มีที่สำคัญกว่าที่จะให้ท่านลองเอาไปพิจรณาดู ท่านทราบหรือไม่ว่า

ทำไมพระพุทธองค์ห้ามมิให้พระสาวกกระทำฤทธิ์ ท่านทราบหรือไม่ว่า

เหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังของข้อห้ามนี้ ท่านต้องการฤทธิ์เพื่ออะไร

เตโชกสิณ ให้ผลในด้านลบแบบใด ด้วยปราถนาดีจ้า...อะ อะ อะ อะ


สมาธิ เพื่อความสงบใจในปัจจุบัน
สมาธิ เพื่อฤทธิ์อภิญญา
สมาธิ เพื่อให้สภาวะภายในคู่ควรแก่การงานทางปัญญา

ได้อะไรมา ก็อย่าไปติดยึด ความยึดติดเป็น "กับดัก" "บ่วง"
เวลาของการได้หายใจหมดไป
พร้อมๆกับความเจริญทางศีลสมาธิปัญญา ที่เพิ่มขึ้น


การฝึกกสิณ ใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น

สมัยก่อน พระที่จะเดินธุดงค์ จะต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายนานาชนิด โดยเฉพาะเสือ ดังนั้น

พระธุดงค์จำเป็นที่จะต้องใช้ความเข้มแข็งของดวงตาในการสกดสัตว์เหล่านั้น โดยการฝึกกสิณ

พระบางองค์ก็เพ่งมองดวงอาทิตย์ยามเช้า หรือยามเย็นตอนดวงอาทิตย์อ่อนแสง

แต่การเพ่งกสิณไม่ใช่ทางแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดภพตัดชาติ เป็นการบำเพ็ญฌาณอย่าง

หนึ่งเท่านั้น และตัวสมาธิแท้ๆก็ไม่ใช่ทางแห่งการสำเร็จ ไม่อย่างนั้นฤาษีก็จะสำเร็จ

กันไปหมดแล้ว ฉะนั้นการปฏิบัติที่เป็นทางตรง ควรพิจารณาโดยเริ่มที่กรรมฐานห้า

คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้นไป จนจบอาการสามสิบสอง


ในแง่สมธะแล้วก็พอได้ครับ แต่ในแง่ของวิปัสสนาแล้ว ผิดโดยสิ้นเชิง


อย่าคิดว่าฌานเป็นไปเพื่อการแสดงฤทธิ์อย่างเดียวนะครับ
แต่ฌานเป็นไปเพื่อให้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งปวง
อันจะหมดกิเลสในที่สุดด้วย
ศึกษาดีๆก่อนนะครับ
ตอบมั่วซั่วไม่ดีน่า


 4,040 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย