บาปไหม-ผิดไหม

 แสงเทียน    

เรียนถามว่า การที่เราจะจ้างช้าง มาลากไม้ให้ เราจะบาปไหม เพราะไม้ยางพาราหยู่บนภูเขา
ถ้าไม่ลากกับช้าง ก็จะเอาไม่ได้ เราควรทำหย่างไร

ในกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นเดรัจฉานก็มี
มนุษย์ มาร พรหม ต่างๆ ก็มี

เมื่อครั้งเป็นช้าง ก็เคยได้ลากซุง เป็นวัว ก็เคยลากเกวียน ฯลฯ

หน้าที่คือสิ่งที่จะต้องกระทำ บารมีคือสิ่งที่จะต้องบำเพ็ญในฐานะที่เราจะใช้แรงงานสัตว์เหล่านั้น ต้องใช้ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
เพราะถ้าไม่มีเขา งานก็สำเร็จไม่ได้

ขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะค่ะว่า การใช้งานสัตว์เหล่านั้น
ท่านใช้ด้วยความเมตตาอย่างไร เกินแรงเขาหรือไม่
หวังประโยชน์ตนฝ่ายเดียวหรือไม่ เจ้าค่ะ


สาธุ... ในการสำรวมระวังของท่านแสงเทียนค่ะ

การที่เราจะจ้างช้าง มาลากไม้ให้ เราจะบาปไหม เพราะไม้ยางพาราหยู่บนภูเขา
ถ้าไม่ลากกับช้าง ก็จะเอาไม่ได้ เราควรทำหย่างไร


ตอบ....บาปหรือบุญขึ้นอยู่กับ เจตนาของจิตในขณะที่ทำกรรมนั้น ถ้าเป็นอกุศลก็เป็นบาป ถ้าเป็นกุศลก็เป็นบุญ

คุณเท่านั้นที่จะตอบประเด็นนี้ได้ว่าเป็นบาปหรือบุญ

เป็นบุญ - ถ้าจิตของคุณต้องการช่วยช้างและเจ้าของช้างให้มีอาหารกิน ให้มีรายได้

เป็นบาป - ถ้าคุณไปคิดว่า เป็นการทรมานช้าง และควานช้างให้เหนื่อย

ไม่เป็นทั้งบาปบุญ - ถ้าจิตของคุณ ไม่ได้คิดปรุงแต่งเรื่องไร้สาระ เรื่องทางโลกที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ ..... ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีของโลก ที่เขาใช้ช้าง หรือถ้าคุณรวยมากจะใช้รถบรรทุกหรือรถลาก็ได้


ผมเพียงแต่ไม่หยากทำงานที่เบียดเบียนผู้อื่น ผมคงจะเอาแม็กโคทำทาง แต่ถ้าใช้ช้างต้นทุนจะน้อยกว่าใช้เครื่องจักร ผมไม่ใช่คนรวย แต่หยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับตนเอง และผู้อื่น หรื่อแม้แต่สัตว์อื่น ขอโทษด้วยถ้าคำถาม ทำให้ท่านไม่พอใจ
ผมไม่ใช่คนรวย แต่หยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับตนเอง และผู้อื่น หรื่อแม้แต่สัตว์อื่น

แสงเทียน DT09523 [11 ก.ค. 2552 08:28 น.] คำตอบที่ 3


     ความที่แสดง ออกมา ทางภาษา
แทนวาจา ออกจากจิต พิสมัย
มองใ้ห้เห็น เด่นอยู่ ดูมีนัย
เห็นน้ำใส จากใจ ของแสงเทียน

     ความเมตตา กรุณา ต่อสรรพสัตว์
ช่วยขจัด ความอาฆาต ปราศบังเหียน
จิตสว่าง ดุจเปลวไฟ ในแสงเทียน
หยุดเบียดเบียน หยุดกงเกวียน ล้อวัฏฏา

     สัตว์โลกนั้น ย่อมเป็นไป นัยตามกรรม
ที่กระทำ เวียนไว้ ในตัณหา
ทำเถอะท่าน งานที่ทำ นำเมตตา
ช่วยชีวา ผู้พึ่งพา ในงานเรา


สาธุ เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


     


คุณแสงเทียนทำถูกแล้วครับที่มาตั้งคำถาม คุณแม่หิ่งห้อยน้อย แนะนำไว้ดีแล้ว คุณแสงเทียนพึงวางใจให้ถูก ตามคำแนะนำก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องครับ


ขอบคุณครับ สำหรับคำคำแนะนำทุกคำตอบ และขออภัยถ้าผมล่วงเกินด้วย วาจา ใจ ขอโทษครับ


ผิดน้อย ผิดมาก ไม่อยากผิด ทุกชีวิต ผิดพลาด ประมาทได้

ผิดน้อยผิดมาก ลำบากแน่ ผิดแล้วแก้ ผิดได้ ไฝ่สร้างสรรค์


 3,623 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย