บาปไหม-ผิดไหม

 แสงเทียน  

เรียนถามว่า การที่เราจะจ้างช้าง มาลากไม้ให้ เราจะบาปไหม เพราะไม้ยางพาราหยู่บนภูเขา
ถ้าไม่ลากกับช้าง ก็จะเอาไม่ได้ เราควรทำหย่างไร


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย