การขายสินค้าราคาแพงนั้นจัดเป็นบาปหรือไม่

 mcelab    

ผมอยากทราบว่าการที่ขายสินค้าราคาแพงนั้นจัดเป็นบาปหรือไม่คือผู้ขายก็ไม่ได้บังคับให้ผู้ซื้อซื้อส่วนผู้ซื้อก็อยากจะซื้อการกระทำเยี่ยงนี้จัดเป็นบาปหรือไม่ครับ
สวัสดีครับ

สินค้าที่ขายนั้นเป็นสินค้ามีราคากลางแล้ว ขายแพงกว่า?
ผู้ซื้อไม่รู้ราคากลาง แล้วซื้อไป?
ผู้ซื้อ ไม่สามารถไปซื้อที่อื่นใด้?
ผู้ขายรู้ราคากลางและราคาขายที่พอเหมาะแล้ว ยังขายแพง?
สินค้านั้นๆ ไม่ใด้มีผลเฉพาะผู้ซื้อ และผู้ขายเท่านั้น?

"ถ้าใช่" ก็เข้าข่ายผิดจากราคาปกติ แต่จะบาปหรือไม่ให้พิจารณาว่า ...
> ผู้ขายมีความโลภเจือปน มากกว่าการขายในสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ใหม?
> ผู้ขายขายสินค้าชินนี้แล้ว ทำให้การกำหนดราคาขายสินค้าชิ้นอื่นๆนอกเหนืออกไป มีการตั้งราคาสูงผิดปกติอีกหรือเปล่า?
(ถ้าใช่ก็จะขยายพันธุ์จาก โลภะอ่อนๆ มาเป็นโมหะกลางๆ แล้วก็จะสร้างโลภะกลางๆใหม่ๆมาอีกในอนาคต และอาจสูงขึ้นๆ)
> ในขณะที่ทำการขาย หรือก่อนนั้นเล็กน้อย ผู้ขายมีการกล่าวว่าราคานั้นๆยุติธรรมเหมาะสมหรือไม่?
(ถ้ากล่าวว่าเหมาะสม แล้วความจริงไม่เหมาะ ผู้ขายก็ผิดศีลข้อสี่)
> ผู้ซื้อ ซื้อไปแล้ว จะเกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาบ้างหรือไม่?
(เนื่องจากเพิ่งมารู้ราคาที่เหมาะสมทีหลัง / หรือซื้อเพราะซื้อที่อื่นๆไม่ใด้ ต้องแบกรับราคาส่วนเกินจากคงามจริง)
> มีบุคคลอื่นๆ นับบุคคลที่สามขึ้นไปใด้รับผลกระทบโดยไม่ใด้ยินยอม?
(ถ้ามีก็รังแกคนนั้นๆ ก็รับกันไปครับ บาปน่ะ)

ตนตัวเจ้าบาปอกุศลก็หน้าตาเหมือนเราๆท่านๆที่สร้างมันขึ้นมานั่นหล่ะ ... แต่พื้นฐานมี โลภ โกรธ หลง ถ้าการกระทำใดๆนั้น
สร้างเจ้าตัวเกเรเหล่านี้ขึ้นมาชื่อว่าการกระทำนั้นๆ ทางการคิด พูด ทำ ถือเป็นบาป ...

ต้องมานั่งเดือดร้อนใจในภายหลังครับ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ถ้าไม่ใช่" ตอบว่าไม่ผิดหรอกครับ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอบจากปัญญาปุถุชนครับ ผิดพลาดประการใดๆ ขออภัยใว้ด้วยครับ ... _/|\_

Prateep

^_^
ขายสินค้าราคาแพงเป็นได้ทั้งบาป และไม่บาป

ขายสินค้าราคาแพงเป็นบาป ถ้าคุณละโมบ เอาเปรียบผู้บริโภค การขายสินค้าราคาแพงแบบนี้ก็เป็นบาป มีผู้อื่นเดือดร้อนจากการกระทำของคุณ

ขายสินค้าราคาแพงไม่เป็นบาป ถ้ามันเป็นไปตามกลไกตลาด เช่น ค่าขนส่งแพง ราคาขาวของทัวไปก็แพง คุณก็จำเป็นต้องขึ้นราคาให้เหมาะสม แต่ไม่ใช่ไปเอาเปรียบผู้อื่น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

คำถามนี้ จะตอบได้ที่มโนธรรมในใจของคุณว่า มันฟ้องอย่างไร แล้วคุณจำเป็นหรือไม่ที่ต้องขายราคาแพงแบบนั้น คุณละโมบและเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า


 3,983 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย