ถามเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกครั้งเถอะครับ

 mama    

การทำบุญถวายเครื่องสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้น อยากถามว่าเครื่องสังฆทานชุดเดียวกันหรือหนึ่งชุดนั้น จะถวายอุทิศไปให้ผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วร่วมกัน 3 คนมี พ่อ แม่ และคนที่เรารักนั้น จะใช้สังฆทานอันเดียวหรือร่วมกันจะได้หรือไม่ครับ หรือว่าแยกต่างหากกันคือ อุทิศไปให้ 3 คนตั้งมีเครื่องสังฆทาน 3 ชุดครับ เพราะที่ผ่านมาผมจะใช้เครื่องสังฆทานอันเดียวแต่อุทิศไปให้ทั้ง 3 คน แต่บางคนก็บอกว่าต้องแยกกันคือถ้าอุทิศไปให้ 3 คนต้องมี 3 ชุด อย่างไหนถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
อย่างไหนถูกต้องครับ

ใช้ชุดเดียวนั้นก็ได้ แม้บุญที่เกิดจากสังฆทานนี้ คุณก็สามารถอุทิศให้ญาติอื่นๆหรือเทวดาทั้งหลายได้ไม่จำกัดจำนวนเลย บุญนั้นเกิดที่ใจของผู้ทำแล้ว เหมือนเขามีทรัพย์ย่อมสามารถแจกจ่ายให้ใครๆได้ตามประสงค์

บุญไม่ใช่สิ่งของที่ต้องจัดเป็นชุดให้พอดีกับจำนวนผู้รับครับ บุญเป็นนามธรรมคือไม่มีรูปทรงหรือสันฐานอันใดที่พึงจับต้องได้ แต่ออกมาจากใจของคนทำ จะอุปมาเหมือนคลื่นหรือกระแสแห่งจิตก็ได้ จึงสามารถแผ่ไปได้โดยไม่มีประมาณ

แต่ถ้ามีศรัทธามาก อยากถวายเพิ่มเติมตามจำนวนญาติก็ไม่ผิดกติกาอันใด คนทำก็ย่อมได้บุญเพิ่ม แน่นอนครับ


สาธุท่านddmanและท่าน mama


อยู่ที่ใจ ถ้ากำลังใจเราเต็ม ผู้รับก็ได้เต็มๆๆ

และต้องกรวดน้ำแบบเจาะจงนะถึงจะดี

ถึงจะ3ท่านแต่สังฆทานชิ้นเดียว ก็ได้เหมือนกันทั้ง3นะ


 3,836 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย