ช่วยอธิบายแนวคิด "มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง "

 ณัฐ  

มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง คืออะไรเหรอครับ


• การพูดถึง'ภาวนา'

• หลวงพี่แตงโม ตอน...เทวดา

• เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

• สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงต้องปฏิบัติจัดการมัน ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจและทำการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย