ท่านว่าจริงหรือไม่ที่วิญญาณสามารถที่จะล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

 mcelab    

ท่านว่าจริงหรือไม่ที่วิญญาณสามารถที่จะล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ผมสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วว่าสามารถที่จะเป็นไปได้จริงหรือไม่เนื่องจากเห็นว่ามีการขอเลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆมากมายรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายโปรดอธิบายความสงสัยนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ   
วิญญาน คือจิต...

จิตมีกิจหน้าที่"รู้" ..

จึงเป็นเรื่องปกติที่ "วิญญาน" "รู้"อะไรๆได้ ....

ทั้งที่เป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคตครับ


• สพฺพรติ ํ ธมฺมรติ ํ ชินาติ ยินดีในธรรม ชำนะซึ่งยินดีทั้งปวง

• สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ ํ กรรมของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "ปัจฉิมโอวาท หลวงปู่มั่นฯ" (หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย