ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดนครป่าหมาก

 Aomy    21 ต.ค. 2560• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• อานาปานสติที่สมบูรณ์แบบ ครบ ๑๖ ขั้นตอน

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• [15 นาที] นำนั่งสมาธิคลายกังวล | Meditation to release stress and anxiety

• บรรลุปฐมฌานภายใน 2 นาที

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย