ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปูนปั้น ประธานลานธรรม ปางมารวิชัย สูง๔.๙๙เมตร หน้าตัก ๓.๙๙เมตร

 watsongoei    12 ธ.ค. 2560

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปูนปั้น
ประธานลานธรรม ปางมารวิชัย สูง๔.๙๙เมตร หน้าตัก ๓.๙๙เมตร
ณ ที่พักสงฆ์ปากห้วยนา สาขาวัดสองเปย ลำดับที่๒
ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญสติฟังธรรมจาก พระหลวงตาไพ จิรปญฺโญ
เวลา ๐๗.๐๙ น. บวงสรวงพิธีพราหมณ์ (ช่างหล่อพระเป็นผู้ดำเนินการ)
เวลา ๐๘.๓๙ น.พระสงฆ์ ๒๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ คณะศรัทธาร่วม เทปูนหล่อพระ
ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
ญาติธรรมร่วมรับประทานอาหารโรงทาน
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระปลัดบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย
พระสายชล ปิยวาที ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ปากห้วยนา
ญาติธรรมสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในรายการบุญต่อนี้
๑ ,พระเนตรนิลแท้ ขอบพระเนตรขาวแสตนเลส ๑คู่ เป็นเจ้าภาพ ๗,๙๙๙ บาท
๒.พระอุณาโลม พลอยแดง พลอยขาว เรือนเงิน เป็นเจ้าภาพ ๑๒,๙๙๙ บาท
๓ ทราย ๔ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๐๐๐บาท
๔.หิน ๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๕๐๐ บาท
๕ ปูน ๕๐ ลูก เป็นเจ้าภาพ ลูกละ ๑๙๙ บาท
๖ ปูนแต่งผิวองค์พระ ๕ ลูก เป็นเจ้าภาพ ลูกละ ๕๙๙ บาท
๗ สีรองพื้น ๑ ถังเป็นเจ้าภาพ ๒,๐๐๐บาท
๘ สีขาวมุก ทาองค์พระ๑ ถัง เป็นเจ้าภาพ ๓,๙๙๙ บาท
๙ สีชมพูบานเย็นทากลีบบัวฐาน ๑ ถัง เป็นเจ้าภาพ ๙๙๙บาท
๑๐ เหล็กเส้น ๑๐กองบุญ กองบุญละ ๓๙๙บาท
๑๑ เจ้าภาพพิมพ์ไฟเบอร์หล่อพระ(ค่าเช่า+ค่าขนส่ง) เป็นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐บาท
๑๒ เจ้าภาพถวายไทยทานพระสงฆ์ ๒๙ รูป รูปละ ๕๐๐ บาท
สอบถามการร่วมบุญได้ที่ พระปลัดบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย โทร ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔
Line ID WATSONGPOEI Emai WATSONGPOEI@GMAIL.COM
*ทุกองบุญออกใบอนุโมทนาบัตร
ขออนุโมทนา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,573 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย