บอกบุญร่วมสร้างพระโมคคัลลา/ พระสารีบุตร ท่านใดต้องการร่วมบุญแจ้งสอบถามเข้ามาได่เลยค่ะ บุญด่วนๆค่ะ

 pinnyy99    21 ธ.ค. 2560

เชิญชวนร่วมบุญสร้างพระอัครสาวก เบื่องขวา เยื่องซ้าย ขององค์พระสัมมสสัมพุทธเจ้า
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาดสูง1.7เมตร
ท่านใดสนใจร่วมบุญสอบถามมาที่
092-995-3649
092-669-4639
คุณพัฒน์นรี https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
มีที่ประดิษฐานรึยังครับ?


• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน

• ทำบุญทางออนไลน์ได้บุญจริงไหม?

• วัดพรหมนิวาส วรวิหาร (วัดขุนยวน)

• พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ในพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา

• บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 30 นาที่ (เสียงพระอาจารย์ต้น)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย