ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องสุขา และอาคารเสนาสนะ วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

 tananuit    18 ธ.ค. 2560

เรียน สาธุชนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบ
ด้วยทางวัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำสุขา ต่อเติมกุฏิห้องรับรองพระเถระ อีกทั้งศาลาการเปรียญชั้นบน ตลอดจนเก็บรายละเอียดงานสร้างอุโบสถ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถ ที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้า 2561 (28 ธ.ค. 2561 ถึง 1 มกราคม 2562) แต่ขณะนี้ทางวัดยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินงานก่อสร้างอยู่อีกเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ หากคณะศรัทธาหรือญาติโยมท่านใดที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะช่วยอุปถัมภ์การก่อสร้างของทางวัดดังกล่าวมาให้สำเร็จลุล่วงต่อไป ก็ขอเชื้อเชิญเจริญศรัทธาตามแต่กำลังศรัทธาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล
เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย
โทร. 086-2012390

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25398646_1940457149552003_6234061432402945412_n.jpg?oh=2a5753d90181815a0a46a694c2d65cca&oe=5AC67858

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25348582_1940457199551998_1365454519904785959_n.jpg?oh=273ef00d1477707c6ac8bcfaf41dfa69&oe=5AD29D06

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25353606_1940457549551963_5587277468360050450_n.jpg?oh=436eca8febe53494079638f9bcf24492&oe=5AC6C7DB

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25353838_1940457526218632_4016848523415449039_n.jpg?oh=bfc9492461216a644d29d99138a8964e&oe=5AD27E05

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25446360_1940457469551971_4130291706925361874_n.jpg?oh=477b1fc7bd39295fa0e380af6e476ea8&oe=5ABE489B

https://scontent.fbkk12-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25446335_1940457316218653_2005592632971354143_n.jpg?oh=7ec3f5decde2e6043301a7ecdafdabe2&oe=5AD3546F https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,636 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย