เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของ นิบาตชาดก 547 ชาติเพื่อเป็นธรรมทาน

กราบเรียนนมัสการ พระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธ

ข้าพเจ้าครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร ขออนุญาตนำภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของ นิบาตชาดก 547 ชาติทั้งหมด ในกรณีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นในรูปแบบอื่นถ่ายทอดแทนอาทิ เสียงเทศก์ของพระสงฆ์ เสียงบรรยายของบุคคลทั่วไป และข้อความอธิบายชาดก
และภาพยนตร์ Animation เรืองพระพุทธศาสดา ฉบับเต็มเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเยาวชน พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซี้ง เพื่อให้เป็นหลักแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วย.

ครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร
ผู้รวบรวมและจัดทำ


ที่มา : ข้อมูลทาง youtube ทั้งหมดที่ได้คัดเลือกแล้ว

DT018201

sirimontien@gmail.com

 เปิดอ่านหน้านี้  265 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย