เชิญร่วมสร้างโรงน้ำร้อนโรงต้มของพระสายป่ากรรมฐาน วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย

 thaneskeokamnerd    15 ธ.ค. 2560

เชิญร่วมสร้างโรงน้ำร้อนโรงต้มของพระสายป่ากรรมฐาน

วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย
*****-----***
หลวงปู่สนธิ์ มีดำริว่าวัดป่าเมตตาวนาราม มีพระจำพรรษาและนอกพรรษามีพระธุดงค์ผ่านไปมาและขาดโรงน้ำร้อนโรงต้มซึ่งมีส่วนจำเป็นพอสมควรเพราะวัดสายป่าพระอาจารย์มั่นจะขาด้สียโรงน้ำร้อนโรวต้มไม่ได้ดังนั้นทางวัดป่าเมตตาวนารามจึงขอบอกบุญข่าวกุศลเรื่องการสร้างโรงน้ำร้อนถวายพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ได้พักพิงเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจริญในพระพุทธศาสนาสืบไปโดยสามารถร่วมบุญ
1.หลังคา25,000บาท
2.เสาต้นละ2,500บาทมี9ต้น
3.พื้นราคา9,000บาท
4.บันได4,509บาท
**************
สามารถร่วมบุญได่ทีชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
**********
สอบถามพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย 0983108972และขอรับใบอนุโมทนาบัตร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ทบทวนในความรัก

• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

• นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก

• 30(04/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย