สร้างห้องสุขาและโรงต้มวัดป่าเมตตาวนาราม เชียวราย

 nitinai    16 ธ.ค. 2560

ร่วมสร้างโรงน้ำร้อนโรงต้มของพระสายป่ากรรมฐานกันและห้องสุขา1ห้อง
วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียวราย
******-----****
หลวงปู่สนธิ์ มีดำริว่าวัดป่าเมตตาวนาราม มีพระจำพรรษาและนอกพรรษามีพระธุดงค์ผ่านไปมาและขาดโรงน้ำร้อนโรงต้มซึ่งมีส่วนจำเป็นพอสมควรเพราะวัดสายป่าพระอาจารย์มั่นจะขาด้สียโรงน้ำร้อนโรวต้มไม่ได้ดังนั้นทางวัดป่า้มตตาวนาราม้ลยขอบอกบุญข่าวกุศลเรื่องการสร้างโรงน้ำร้อนถวายพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่ได้พักพิงเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเจริญในพระพุทธศาสนาสืบไปโดยสามารถร่วมบุญ
1.หลังคา25,000บาท
2.เสาต้นบะ2,500บาทมี9ต้น(ขาดเจ้าภาพ5ต้น)
3.พื้นราคา9,000บาท
4.บันได4,509บาท(มีเจ้าภาพแล้ว)
5.เจ้าภาพห้องสุขาสำหรับพระสงฆ์25,000บาท
****************
สามารถร่วมบุญได่ทีชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
************
สอบถามพระครูสังฆรักดร.นิตินัย0983108972และขอรับใบอนุโมทนาบัตร  3,459 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย