สร้างบันไดพญานาค9เศียรอุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม จ.เชียงราย

 nitinai    7 พ.ย. 2560

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้าบันไดสวรรค์ละ499บาทจำนวน999กองบุญ ร่วมสร้างอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย
****เหลือ2เศียรสุดท้ายคราบ*****
***ทาสีพญานาคองค์ละ15,000บาท***
*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเมตตาวนาราม (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้
๑.อิฐมอญแดง
ก้อนละ1.75บาทจำนวน100,000ก้อนหรือตามกำลังศรัทธา
๒.ปูนเสือถุงละ110บาท400ถุง
๓.หินรถละ1,400บาททรายรถละ900บาท
๔.เหล็กเส้นละ225บาท600เส้นหรือตามกำลังศรัทธา
๕.บันไดขั้นละ999บาท
๖.เศียรพญานาคภูริทัตโพธิสัตว์เศียรละ20,000และองค์ภูริทัตนาคราชโพธิสัตว์กับองค์นาคีคู่บารมีองค์ละ20,000

******^^^^^^************
สามารถร่วมบุญได้กำลังศรัทธาร่วมบุญ_ธนาคารกรุงไทยเลขที่
504-0-85490-0 ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
ธนาคารกสิกรไทเลขที่669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
**************
สอบถามที่091-451-9599(พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส)หรือ098-310-8972 — กับ Chanadda Thanajirawat — กับ Chanadda Thanajirawat https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ปลูกปัญญาธรรม ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้คู่ความดี

• ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บทสวดทำวัตรเช้า l วัดป่าบ้านตาด

• บอกบุญ

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย