ร่วมเททองส่วนบนสุดองค์หลวงปู่มั่นสูง13เมตร

 nitinai  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสืบชะตาเมตตาหลวงปละหล่อเททองหลวงปู่มั่นสูง13เมตรส่วกระหม่อมบนสุด
วันที่5ธันวาคม2560
เวลา09.00น.เป็นต้นไป
**^^^****************^^^***
ร่วมสร้างพระสิงห์1ปางสมาธิขนาด30นิ้วขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างรูปหล่อ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยืน (ขนาดความสูง 13เมตร(รวมฐาน)โดยแบ่งส่วน ทะยอยเททอง เป็น 5 ส่วน) รูปหล่อ หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี และ หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย (ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว) เพื่อประดิษฐานให้เป็นที่สักการะบูชา และเพื่อเป็นสังฆานุสติ ณ ลานกลางแจ้ง วัดป่าเมตตาวนาราม อ. พาน จ.เชียงราย

เจ้าภาพทองเหลืองกิโลกรัมละ199บาท
เจ้าภาพทองเหลือง10กก(1990บาท)รับหลวงปู่มั่นยืนทองเหลือง13นิ้ว
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่
************************************
***ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาพาน
เลขที่ 522-0-43438-1
พระนิตินัย อุดมกัน
****ธนาคารกสิกรไท ออมทรัพย์. สาขาพาน. เลขที่ 002-1-19835-8
ชื่อพระนิตินัย. อุดมกัน

************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 091-451-19599 หรือ 098-310-8972เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป


• นรชน ผู้ว่ายในกิเลสกาม

• น้ำพริกวัตถุดิบ อาหารเหนือ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย