ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะภาวนา รักษาศีล ๘

 วัดหลวงปรีชากูล    23 ต.ค. 2560

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘

ณ ที่พักสงฆ์เหลืองอ่อนภาวนาราม
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ ๑ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


มีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ตามแนวทางสัมมาปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ ทานอาหารมังสวิรัติเพื่องดการเบียดเบียนสัตว์ และลดวิบากกรรม สถานที่สัปปายะ สะดวกสบาย ติดเนินเขา อากาศดี

กำหนดงาน »

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - เวลา ๑๓.๐๐ น. บวชเนกขัมมะ สมาทานศีล ๘
วันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - เวลา ๐๕.๓๐ น. ลาศีล

ดำเนินงานโดย พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปัญญาวโร คณะสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกา

» ติดต่อสอบถาม » โทร.๐๘๗๑๑๘๕๑๘๕

» ขอเชิญบริจาค »

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บริจาคอาหารและน้ำปานะ แด่ผู้ปฏิบัติธรรม หรือผัก ผลไม้ เข้าโรงครัว โดยเป็นเจ้าภาพในแต่ละวัน หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา ผู้ให้ข้าวน้ำชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ธรรมะชื่อว่าให้อมตะ

» การเดินทาง »

จากตัวจังหวัดชลบุรี เดินทางบนถนนสุขุมวิทไปทางอำเภอสัตหีบ เมื่อถึงสี่แยกเจ ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย ๓๓๒ แล้วตรงไป ๒.๔ กม. จะถึงทางแยกขวาไปวัดทุ่งโปรง ให้เลี้ยวแล้วตรงไปอีก ๑.๘ กม. จะเห็นป้ายจุดหมาย คือ "ที่พักสงฆ์เหลืองอ่อนภาวนาราม"
หรือจากจังหวัดระยอง ให้เดินทางบนถนนสุขุมวิทไปทางอำเภอสัตหีบ เมื่อถึงฝ่ายซ่อมอากาศยานการบินไทย ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข ๓๓๒ แล้วตรงไปอีก ๑๔.๓ กม. จะถึงทางแยกซ้ายเข้าวัดทุ่งโปรง ให้เลี้ยวแล้วตรงไปอีก ๑.๘ กม. จะเห็นป้ายจุดหมาย คือ "ที่พักสงฆ์เหลืองอ่อนภาวนาราม"

» วิธีใช้สมาร์ทโฟนนำทาง »

เปิดสมาร์ทโฟนของท่าน เปิดระบบ GPS ไว้ แล้วเปิดแอป Google Maps แล้วใส่ตัวเลขต่อไปนี้ในช่องค้นหา 12.717667,100.918889 แตะค้นหา จากนั้นแตะที่ เส้นทาง จะปรากฏเส้นทางสีฟ้า เพื่อนำทางไปยังจุดหมาย คือ "ที่พักสงฆ์เหลืองอ่อนภาวนาราม"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
  3,349 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย