ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนซ่อมแซมพระอุโบสถ

 Neungnasai  

เนื่องจาก วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9 โมงเช้า ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุทำให้พระอุโบสถ วัดนาทราย ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น ทำให้พระอุโบสถเกิดความเสียหาย แต่ทางวัดนาทราย ซึ่งเป็นวัดชนบท ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก ในการซ่อมแซมพระอุโบสถ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาคในครั้งนี้ด้วย (ตามกำลังศรัทธา ) ทางวัดนาทรายใช่พระอุโบสถเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่ทำกิจวัตรของพระสงฆ์ระหว่างเข้าพรรษานี้ คณะศรัทธาวัดนาทรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จากคณะศรัทธาทั้งหลาย และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำแล้วในครั้งนี้ อำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่งหวังทุกประการเทอญ ในครั้งนี้ทางวัดนาทรายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องประกาศขอความช่วยเหลือจากคณะศรัทธาทั้งหลายด้วยครับ
ชื่อบัญชี : วัดนาทราย
หมายเลขบัญชี 986-8-23693-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว
หรือติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2238-6039 พระสวัสดิ์ ฐานะวีโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดนาทราย
08-9559-7536 นายพล ธนะขว้าง ผู้ใหญ่บ้านนาทราย
09-8750-7624 นายสม อุทธิยา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาทราย https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดนาทราย 121 หมู่ 2 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

3,905


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย