ร่วมสร้างพระประธานประจำเจย์ดีวัดโพธาราม บ้านโคกกะแซ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ

 nitinai     14 ก.ค. 2561

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างพระประธานประจำเจย์ดีและอัครสาวกคู่ บ้านโคกกะแซ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ
กองละ199บาทจำนวน999กอง
*****🚌🚌🚌🚌🚌*******
วันจันทร์ที่10ธันวาคม2561 เวลา12.30น
ณ วัดโพธาราม บ้านโคกกะแซ ตำบลบ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ. โดยหลวงปู่สาธิ์ อนาลโย ประธานเททอง

****🚌🚌🚌🚌🚌🚌***
เนื่องด้วย วัดโพธาราม บ้านโคกกะแซ ได้สร้างเจย์ดีและอุโบสถในคราวเดียวกันจึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพบอกบุญเททองหล่อพระประธาน ดังรายการต่อไปนี้
๑.พระประธานสิง1ขนาดหน้าตัก61"
๒.พระอัครสาวกคู่
๒.๑พระธรรมเสนาสารีบุตร
๒.๒พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มาก
๓.ฉัตรพระประธาน49,999บาท
๔.แท่นพระประธาน45,555บาท

🚌🚌🚌🚌🚌🚌
สามารถร่วมบุญได้กำลังศรัทธาร่วมบุญ_ธนาคารกรุงไทยเลขที่
504-0-85490-0 ชื่อพระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน

🚌🚌🚌🚌🚌🚌
สอบถามที่091-451-9599(พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส)หรือ098-310-8972


3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย