แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาแบบที่19A

 abitekdesign    11 ส.ค. 2561

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างอุโบสถภาคกลาง-แบบที่16
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2008/12/blog-post_9368.html

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาแบบที่23
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2008/12/23.html

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาแบบที่19A
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2013/02/19a.html

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างกุฏิกรรมฐานแบบที่1
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2014/09/3_26.html

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างศาลาแบบที่13A
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2008/12/13a.html

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์
แจกฟรีแบบก่อสร้างเจดีย์ชั้นเดียว
สำหรับวัด,สถานปฏิบัติธรรม,สาธารณะประโยชน์
จัดพิมพ์จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
https://kornarch.blogspot.com/2009/09/blank_3366.html https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  6,943 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย