ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระหินแม่น้ำโขงทรงเครื่องจักรพรรดิ์

 พระครูสุตสุนทรธรรม    13 ก.ย. 2561

ขอเชิญเป็นเจ้าสร้างพระหินแม่น้ำโขง หน้าตัก 30 นิ้ว ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ 3 องค์ พร้อมฐานประดิษฐานในอุโบสถ ทางวัดต้องการเจ้าภาพด่วน กรุณาติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูสุตสุนทรธรรม 0848770966 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินธนาคารไหนคะ


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "เล่าเรื่องพระสีวลี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "การให้ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย