ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดท่าทองน้อย ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (28 ต.ค. 2561)

 tananuit    29 ส.ค. 2561

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี
เวลา 09.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี (เป็นเสร็จพิธี)

ขอเชิญร่วมบูชาผ้าไตรบริวารกฐินสามัคคี ไตรละ 500 บาท

สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป
ได้ที่ พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390

หรือ ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย โทร. 083-8707964

หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ใต้โพสต์แห่งนี้...
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ...

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดท่าทองน้อย หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี
เวลา 09.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี (เป็นเสร็จพิธี)

ขอเชิญร่วมบูชาผ้าไตรบริวารกฐินสามัคคี ไตรละ 500 บาท

สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป
ได้ที่ พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390

หรือ ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย โทร. 083-8707964

หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ใต้โพสต์แห่งนี้...
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ...


  3,715 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย