เชิญร่วมกิจกรรม ธรรมะวาไรตี้ ในหัวข้อ “กิเลสหลอก หลอกอย่างไร?”

 Amorngroup    27 ก.ย. 2561

อมรกรุ๊ป จัดกิจกรรม ธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ 135 นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังของประเทศไทย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร(พระอาจารย์ปิง) ศูนย์วิปัสสนา ยุวพุทธ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “กิเลสหลอก หลอกอย่างไร?” วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอมร บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับกิจกรรม “ธรรมะวาไรตี้” เป็นกิจกรรมที่ อมร กรุ๊ป จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดย ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเปิดมุมมองการฟังธรรมรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาฟังธรรมมากยิ่งขึ้น ในงานยังมีซีดีธรรมะ,หนังสือธรรมะหลากหลายเล่ม อ่านง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำกลับบ้านไปอ่านฟรีอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-939-0055 ต่อ 201 , 503
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,721 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย