คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 Nitcha.anu    23 ส.ค. 2561


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยในปีนี้มี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และพระพิศิษฎ์วิหารการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถสอบถามเพิ่มเติมและจองกัณฑ์เทศน์ทั้ง 13 กัณฑ์ ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทรศัพท์ 02 244 3012 ในวันและเวลาราชการ


ที่มา : มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช


  3,271 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย