เชิญร่วมสร้างบุญบารมี เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    15 ส.ค. 2561

ขอเรียนเชิญ/เจริญพร เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
- หล่อพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๒ เมตร
- สร้างฐานพระประธาน
- ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดสู่ลานพระธาตุเจดีย์ ความยาว ๑๑๑ เมตร
- วางโครงสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลาพิธีข้างองค์พระธาตุเจดีย์แท่นคำ)
🔔เจ้าภาพแจ้ง รายชื่อประธาน กรรมการกฐินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ จัดส่งฎีกากฐินฯให้ทางไปรษณีย์
ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร...

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ
กรรมการวัดฯ คณะเจ้าภาพสร้างพระประธาน
แจ้งรายชื่อกรรมการกฐิน ใน INBOX หรือ LINE (เพิ่มจากเบอร์โทร.0935155818)
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน INBOX หรือ LINE
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
บัญชีร่วมสร้างบุญ


• นิทานอีสป...กบเลือกนาย

• ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก (ทุรานชาดก)

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• เราเคยมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาไหม เราเคยดูถูกดูแคลนคนอื่นไหม ทำไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้น และความรู้สึกประเภทนั้นยังมีอยู่หรือไม่

• เปลี่ยนระดับพลังงาน เปลี่ยนชีวิต | คุณเป็น สิ่งที่คุณคิด | EP.160

• วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย