ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จังหวัดพิษณุโลก (28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562)

 tananuit    27 ส.ค. 2561

ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
อุโบสถจตุรมุข หลวงพ่อโต (ซำปอกง)
วัดท่าทองน้อย (บ้านน้อยท่าทอง)
ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล
(เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390

หรือ ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย
โทร. 083-8707964

รับฟังสปอตประชาสัมพันธ์งาน
https://youtu.be/02LU9vgpK1g


• ๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา

• วัดอมรินทราราม วรวิหาร (วัดบางหว้าน้อย)

• ดนตรีกล่อมนอนฟังสบาย - ดนตรีเพื่อการหลับลึก หลับผล็อย ฝันหวาน แก้โรคนอนไม่หลับ | #68

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ...เ พื่ อ น...

• บทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ อภิมหามงคล 4

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย