ขอบอกบุญอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณร เรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน

 watsongoei     25 ก.ค. 2561

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณร เรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดารตั้งกองบุญเตั้งกองบุญ เพื่อเชิญชวนสาธุชนร่วมอุปถัมภ์ค่าน้ำมัน+ค่าจ้างรถรับส่งพระสงฆ์สามเณรเรียนนักธรรมตลอดพรรษา ๙๐ วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจ้างรถรับส่งจำนวน ๓คันคันละ๘๐๐ต่อวันทำให้มีค่าใช้จ่าย วันละ ๒,๔๐๐บาท ดังนี้
การเรียนการสอนจะเรียนตลอดพรรษาเว้นวันพระ และวันหยุดสำคัญ มีนักธรรมตรี๒๗รูป โท ๑๒รูป เอก๑๘รูป รวมพระอาจารย์ที่เมตตามาสอนถวายความรู้โดยไม่รับค่านิตยภัตอีก๑๑ รูป ๑คน ใช้การเรียนการสอนใน๒ ที่คือ ที่หน่วย อปต.น้ำไผ่เป็นห้องเรียนนักธรรมตรี และ เอก นักธรรมชั้นโท เรียนที่อาคารศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ พระสงฆ์จะมาจาก ๒การปกครองคณะสงฆ์ ๒ ตำบลจากจำนวน ๑๘ วัด ๒สำนักสงฆ์ ๓ ที่พักสงฆ์ ทั้ง๒นิกายที่สมัครเข้าเรียนเพื่อสอบนักธรรม ตามการสำรวจความต้องการ
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพและการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
โทร ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔(สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) ใลน์ID Watsongpoei Email watsongpoei@gmail.com


ปิดกองบุญ วันที่ ๒๙ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ขออนุโมทนา
พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย/ ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดารทุรกันดาร


ทุกกองบุญออกใบอนุโมทนาบัตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้


3,723


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย